EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:014:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 14, 19. jaanuar 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 14

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
19. jaanuar 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa andmekaitseinspektor

2008/C 014/01

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus järgmise õigusakti kohta: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtjate tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta

1


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2008/C 014/02

Komisjoni teatis viite- ja diskontomäärade kindlaksmääramise meetodi läbivaatamise kohta

6

2008/C 014/03

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

10

2008/C 014/04

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

14

2008/C 014/05

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

18

2008/C 014/06

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.4886 — Petroplus/Shell French Refineries) (1)

20


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Nõukogu

2008/C 014/07

Nõukogu otsus, 15. oktoober 2007, Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse haldusnõukogu Ühendkuningriigi liikme ametisse nimetamise kohta

21

 

Komisjon

2008/C 014/08

Euro vahetuskurss

22

2008/C 014/09

Inimkaubanduse eksperdirühma — Ülesanded

23


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Komisjon

2008/C 014/10

Kandideerimiskutse vastavalt komisjoni otsusele 2007/675/EÜ inimkaubanduse eksperdirühma moodustamise kohta

27

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2008/C 014/11

Teadaanne Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 alusel tehtud taotluse kohta — Taotluse on esitanud liikmesriik

34

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2008/C 014/12

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business) (1)

35

2008/C 014/13

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5003 — REWE/UAB Palink) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

36

2008/C 014/14

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4961 — Cookson/Foseco) (1)

37

2008/C 014/15

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

38


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top