EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:014:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 14, 19. januar 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 14

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
19. januar 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2008/C 014/01

Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet

1


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2008/C 014/02

Meddelelse fra Kommissionen om revision af metoden for fastsættelse af referencesatsen og kalkulationsrenten

6

2008/C 014/03

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

10

2008/C 014/04

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

14

2008/C 014/05

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

18

2008/C 014/06

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4886 — Petroplus/Shell French Refineries) (1)

20


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Rådet

2008/C 014/07

Rådets afgørelse af 15. oktober 2007 om udnævnelse af Det Forenede Kongeriges medlem af bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

21

 

Kommissionen

2008/C 014/08

Euroens vekselkurs

22

2008/C 014/09

Rammer — Ekspertgruppen vedrørende Menneskehandel

23


 

V   Udtalelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Kommissionen

2008/C 014/10

Indkaldelse af ansøgninger vedrørende Kommissionens afgørelse 2007/675/EF om oprettelse af Ekspertgruppen vedrørende Menneskehandel

27

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Kommissionen

2008/C 014/11

Bekendtgørelse af en begæring i henhold til artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF — Begæring indgivet af en medlemsstat

34

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2008/C 014/12

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business) (1)

35

2008/C 014/13

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5003 — REWE/UAB Palink) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

36

2008/C 014/14

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4961 — Cookson/Foseco) (1)

37

2008/C 014/15

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

38


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top