EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11979H/DEC/CEE/EUR

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, BESLUIT VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN 24 MEI 1979 BETREFFENDE DE TOELATING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE

PB L 291 van 19.11.1979, p. 7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/1119(2)/oj

11979H/DEC/CEE/EUR

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, BESLUIT VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN 24 MEI 1979 BETREFFENDE DE TOELATING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE

Publicatieblad Nr. L 291 van 19/11/1979 blz. 0007


++++

BESLUIT VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

van 24 mei 1979

betreffende de toelating van de Helleense Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op artikel 273 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en artikel 205 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ,

Overwegende dat de Helleense Republiek heeft verzocht om lid te worden van de Europese Economische Gemeenschap en van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ,

Na het advies van de Commissie te hebben ingewonnen ,

BESLUIT :

dit verzoek om toelating in te willigen , en in te stemmen met de voorwaarden van deze toelating , alsmede met de aanpassingen van de Verdragen welke deze toelating meebrengt , waaromtrent tussen de Lid-Staten en de Helleense Republiek overeenstemming is bereikt .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 24 . maj 1979 .

Geschehen zu Bruessel am 24 . Mai 1979 .

Done at Brussels , 24 May 1979 .

!***

Fait à Bruxelles , le 24 mai 1979 .

Arna dhéanamh sa Bhruiséil an 24 Bealtaine 1979

Fatto a Bruxelles , addì 24 maggio 1979 .

Gedaan te Brussel , 24 mei 1979 .

Paa Raadets vegne

Formand

Im Namen des Rates

Der Praesident

For the Council

The President

!***

Pour le Conseil

Le président

Thar ceann na Comhairle

An tUachtaran

Per il Consiglio

Il Presidente

Voor de Raad

De Voorzitter

Top