EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:133:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 133, 21 ta' Mejju 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 133

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
21 ta' Mejju 2019


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/807 tat-13 ta' Marzu 2019 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-determinazzjoni ta' materja prima b'riskju għoli ta' tibdil indirett fl-użu tal-art li għaliha qed tiġi osservata espansjoni sinifikanti taż-żona ta' produzzjoni f'art b'ħażna kbira ta' karbonju u ċ-ċertifikazzjoni ta' bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa b'riskju baxx ta' tibdil indirett fl-użu tal-art

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/808 tal-20 ta' Mejju 2019 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1210/2003 dwar ċerti restrizzjonijiet speċifiċi fuq relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji mal-Iraq

8

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/809 tat-13 ta' Mejju 2019 li taħtar membru supplenti, propost mir-Renju ta' Spanja, fil-Kumitat tar-Reġjuni

10

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/810 tat-13 ta' Mejju 2019 li taħtar membru, propost mir-Renju tal-Iżvezja, fil-Kumitat tar-Reġjuni

11

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/811 tat-13 ta' Mejju 2019 li taħtar membru, propost mir-Repubblika Taljana, fil-Kumitat tar-Reġjuni

12

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/812 tal-14 ta' Mejju 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kummissjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali (IATTC), u l-Laqgħa tal-Partijiet għall-Ftehim dwar il-Programm Internazzjonali għall-Konservazzjoni tad-Delfini, u li tħassar id-Deċiżjoni tat-12 ta' Ġunju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni, fl-IATTC

13

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/813 tas-17 ta' Mejju 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kunsill Internazzjonali taċ-Ċereali fir-rigward tal-estensjoni tal-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ taċ-Ċereali tal-1995

19

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2019/814 tas-17 ta' Mejju 2019 li tawtorizza lill-Italja tapplika, f'żoni ġeografiċi determinati, rati mnaqqsa ta' tassazzjoni fuq il-gażojl u l-gass likwifikat miż-żejt użati għal skopijiet ta' tisħin f'konformità mal-Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/96/KE

20

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Novembru 2003 fuq il-kontroll tas-salmonella u aġenti Zoonotiċi oħra speċifiċi li jkun hemm ġewwa l-ikel ( ĠU L 325, 12.12.2003 ) (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 3, Volum 41, p. 328)

23

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top