EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:133:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 133, 21 май 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 133

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
21 май 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/807 на Комисията от 13 март 2019 година за допълване на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на суровините с висок риск от непреки промени в земеползването, за които се наблюдава значително разширяване на производствения район в терени с високи въглеродни запаси и за сертифициране на биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/808 на Комисията от 20 май 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

8

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/809 на Съвета от 13 май 2019 година за назначаване на заместник-член, предложен от Кралство Испания, в Комитета на регионите

10

 

*

Решение (ЕС) 2019/810 на Съвета от 13 май 2019 година за назначаване на член, предложен от Кралство Швеция, в Комитета на регионите

11

 

*

Решение (ЕС) 2019/811 на Съвета от 13 май 2019 година за назначаване на член, предложен от Италианската република, в Комитета на регионите

12

 

*

Решение (ЕС) 2019/812 на Съвета от 14 май 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Междуамериканската комисия за тропическа риба тон (IATTC) и на Срещата на страните по Споразумението за Международната програма за опазване на делфините, и за отмяна на Решението от 12 юни 2014 г. относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на IATTC

13

 

*

Решение (ЕС) 2019/813 на Съвета от 17 май 2019 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по зърното по отношение на удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г.

19

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/814 на Съвета от 17 май 2019 година за даване на разрешение на Италия да прилага в определени географски райони намалени данъчни ставки за газьола и втечнения нефтен газ, използвани за отопление, в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО

20

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top