EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:335:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 335, 20 ta' Diċembru 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 335

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
20 ta' Diċembru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1510/2007 tad-19 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1511/2007 tad-19 ta’ Diċembru 2007 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta’ l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru 2007 fil-kuntest tal-kwota tariffarja stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1385/2007 għal-laħam tat-tjur

3

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1512/2007 tad-19 ta’ Diċembru 2007 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta’ l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru 2007 fil-kuntest tal-kwota tariffarja stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1384/2007 għal-laħam tat-tjur

5

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1513/2007 tad-19 ta’ Diċembru 2007 dwar il-ħruġ ta' liċenzji ta’ l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru 2007 fil-kuntest tal-kwota tariffarja stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1383/2007 għal-laħam tat-tjur

7

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1514/2007 tad-19 ta’ Diċembru 2007 dwar il-ħruġ ta’ liċenzji ta’ l-importazzjoni għall-applikazzjonijiet imressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru 2007 fil-kuntest tal-kwota tariffarja stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1382/2007 għal-laħam tal-majjal

8

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1515/2007 tad-19 ta’ Diċembru 2007 dwar il-ħruġ ta’ liċenzji ta’ importazzjoni għall-applikazzjonijiet imressqa matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru 2007 fil-kuntest tal-kwota tariffarja stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1399/2007 għal ċerti prodotti tal-laħam li joriġinaw mill-Iżvizzera

9

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1516/2007 tad-19 ta’ Diċembru 2007 li jistabbilixxi, skond ir-Regolament (KE) Nru 842/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, rekwiżiti standard għall-kontroll ta’ tnixxija minn tagħmir stazzjonarju ta’ refriġerazzjoni, ikkundizzjonar ta’ l-arja u b’pompa tas-sħana li jkun fihom ċerti gassijiet serra florinati ( 1 )

10

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1517/2007 tad-19 ta’ Diċembru 2007 li jemenda l-Anness III għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91 rigward id-deroga relatata mal-firda bejn il-linji tal-produzzjoni ta' l-għalf organiku u ta' dak mhux organiku

13

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1518/2007 tad-19 ta’ Diċembru 2007 li jiftaħ u jipprevedi l-amministrazzjoni ta’ kwota tariffarja għall-vermut

14

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1519/2007 tad-19 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2430/1999, (KE) Nru 418/2001 u (KE) Nru 162/2003 fir-rigward tat-termini ta’ l-awtorizzazzjoni ta’ ċerti addittivi fl-oġġetti ta’ l-għalf li jagħmlu parti mill-grupp tal-coccidiostats u ta’ sustanzi mediċinali oħrajn ( 1 )

15

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1520/2007 tad-19 ta’ Diċembru 2007 dwar l-awtorizzazzjoni permanenti ta’ ċerti addittivi fl-għalf tal-bhejjem ( 1 )

17

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru1521/2007 tad-19 ta’ Diċembru 2007 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ użu ġdid ta’ l-Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) bħala addittiv ta’ l-għalf ( 1 )

24

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1522/2007 tad-19 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 795/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' l-iskema ta' ħlas waħdieni li hemm provvediment dwarha fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003

27

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2007/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2007 li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/665/KEE u 92/13/KEE fir-rigward tat-titjib fl-effettività ta’ proċeduri ta’ reviżjoni dwar l-għoti ta’ kuntratti pubbliċi ( 1 )

31

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/851/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-10 ta’ Diċembru 2007 li temenda d-Deċiżjonijiet 2006/687/KE, 2006/875/KE u 2006/876/KE fir-rigward tar-riallokazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja lill-programmi ta’ ċerti Stati Membri għall-qerda u l-monitoraġġ tal-mard ta’ l-annimali u għall-verifiki bil-għan li jipprevjenu ż-żoonosi għall-2007 (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5985)

47

 

 

2007/852/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Diċembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2005/5/KE rigward provi u testijiet komparattivi tal-Komunità fuq żrieragħ u materjal ta’ propagazzjoni ta’ l-Asparagus officinalis skond id-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 6168)  ( 1 )

57

 

 

2007/853/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Diċembru 2007 dwar l-issoktar fis-sena 2008 ta’ provi u testijiet komparattivi tal-Komunità fuq żrieragħ u materjal ta’ propagazzjoni ta’ l-Asparagus officinalis skond id-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE li ngħataw bidu fl-2005 ( 1 )

59

 

 

Corrigendum

 

*

Rettifika għad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat-28 ta' Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud ( ĠU L 347, 11.12.2006 )

60

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top