EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:335:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 335, 20 december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 335

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
20 december 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 1510/2007 van de Commissie van 19 december 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1511/2007 van de Commissie van 19 december 2007 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2007 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1385/2007 geopende tariefcontingent zijn ingediend voor vlees van pluimvee

3

 

 

Verordening (EG) nr. 1512/2007 van de Commissie van 19 december 2007 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2007 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1384/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee

5

 

 

Verordening (EG) nr. 1513/2007 van de Commissie van 19 december 2007 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2007 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1383/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee

7

 

 

Verordening (EG) nr. 1514/2007 van de Commissie van 19 december 2007 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2007 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1382/2007 geopende tariefcontingent zijn ingediend voor varkensvlees

8

 

 

Verordening (EG) nr. 1515/2007 van de Commissie van 19 december 2007 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2007 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1399/2007 geopende tariefcontingent zijn ingediend voor bepaalde vleesproducten van oorsprong uit Zwitserland

9

 

*

Verordening (EG) nr. 1516/2007 van de Commissie van 19 december 2007 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van basisvoorschriften inzake controle op lekkage van stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevat (1)

10

 

*

Verordening (EG) nr. 1517/2007 van de Commissie van 19 december 2007 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad ten aanzien van de afwijking betreffende de scheiding van de productielijnen voor biologische en niet-biologische diervoeders

13

 

*

Verordening (EG) nr. 1518/2007 van de Commissie van 19 december 2007 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor vermout

14

 

*

Verordening (EG) nr. 1519/2007 van de Commissie van 19 december 2007 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2430/1999, (EG) nr. 418/2001 en (EG) nr. 162/2003 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van vergunningen voor het gebruik van bepaalde toevoegingsmiddelen in de diervoeding, behorende tot de groep „Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen” (1)

15

 

*

Verordening (EG) nr. 1520/2007 van de Commissie van 19 december 2007 tot verlening van een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1)

17

 

*

Verordening (EG) nr. 1521/2007 van de Commissie van 19 december 2007 tot verlening van een vergunning voor een nieuwe toepassing van Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) als toevoegingsmiddel voor diervoeding (1)

24

 

*

Verordening (EG) nr. 1522/2007 van de Commissie van 19 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 795/2004 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad

27

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2007/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot wijziging van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG van de Raad met betrekking tot de verhoging van de doeltreffendheid van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten (1)

31

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2007/851/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 10 december 2007 tot wijziging van de Beschikkingen 2006/687/EG, 2006/875/EG en 2006/876/EG wat betreft de herverdeling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan bepaalde lidstaten voor hun programma’s voor de uitroeiing en bewaking van dierziekten en voor controles ter voorkoming van zoönoses voor 2007 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5985)

47

 

 

2007/852/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 december 2007 tot wijziging van Beschikking 2005/5/EG wat de communautaire vergelijkende proeven en tests voor zaaizaad en teeltmateriaal van Asparagus officinalis op grond van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6168)  (1)

57

 

 

2007/853/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 13 december 2007 betreffende de voortzetting in 2008 van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor zaaizaad en teeltmateriaal van Asparagus officinalis op grond van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad, waarmee in 2005 een aanvang is gemaakt (1)

59

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347 van 11.12.2006)

60

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top