EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:372:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 372, 2021. gada 16. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 372

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

64. gadagājums
2021. gada 16. septembris


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2021/C 372/01

Euro maiņas kurss — 2021. gada 15. septembris

1

2021/C 372/02

Eiropas Kopienu Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma Administratīvā komisija – Valūtu konversijas kursi saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72

2

 

Revīzijas palāta

2021/C 372/03

Īpašais ziņojums Nr. 18/2021 – “Komisijas uzraudzība attiecībā uz dalībvalstīm, kuras beidz īstenot makroekonomikas korekciju programmu: atbilstošs instruments, kas jāracionalizē”

4

2021/C 372/04

Īpašais ziņojums Nr. 17/2021 – “ES sadarbība ar trešām valstīm atpakaļuzņemšanas jomā: attiecīgajiem pasākumiem ir ierobežoti rezultāti”

5

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

EBTA Uzraudzības iestāde

2021/C 372/05

Valsts atbalsts – Lēmums necelt iebildumus

6

2021/C 372/06

Valsts atbalsts – Lēmums necelt iebildumus

7

2021/C 372/07

EBTA Uzraudzības iestādes paziņojums par valsts atbalsta atgūšanas procentu likmēm un atsauces/diskonta likmēm, ko EBTA valstīm piemēro no 2021. gada 1. jūlija – Publicēts saskaņā ar Uzraudzības iestādes Valsts atbalsta pamatnostādņu VII daļā minētajiem noteikumiem par atsauces un diskonta likmēm un Uzraudzības iestādes 2004. gada 14. jūlija Lēmuma Nr. 195/04/COL 10. pantu

8


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2021/C 372/08

Paziņojums par konkrētu antidempinga pasākumu gaidāmajām termiņa beigām

9

2021/C 372/09

Paziņojums par konkrētu antisubsidēšanas pasākumu gaidāmajām termiņa beigām

10

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2021/C 372/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10424 — Forestal Arauco/OTPPB/Agricola Neufun JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

11

2021/C 372/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10430 — TowerBrook / Bruneau Group) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

13

2021/C 372/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10374 — Bain Capital/Hitachi Metals) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

15


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top