EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:372:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 372, 16 септември 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 372

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 64
16 септември 2021 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2021/C 372/01

Обменен курс на еврото — 15 септември 2021 година

1

2021/C 372/02

Административна комисия на Европейските общности за социално осигуряване на работници мигранти — Обменни курсове на валутите в съответствие с Регламент ЕИО No 574/72 на Съвета

2

 

Сметна палата

2021/C 372/03

Специален доклад № 18/2021 — Наблюдение от Комисията на държавите членки, завършващи изпълнението на програма за макроикономически корекции — подходящ инструмент, който трябва да бъде оптимизиран

4

2021/C 372/04

Специален доклад № 17/2021 — Сътрудничество на ЕС с трети държави в областта на обратното приемане — съответните действия са дали ограничени резултати

5

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2021/C 372/05

Държавна помощ — Решение да не се повдигат възражения

6

2021/C 372/06

Държавна помощ — Решение да не се повдигат възражения

7

2021/C 372/07

Известие на Надзорния орган на ЕАСТ относно лихвените проценти за възстановяване на държавни помощи и референтните/сконтовите лихвени проценти за държавите от ЕАСТ, приложими от 1 юли 2021 г. — Публикувано в съответствие с правилата относно референтните и сконтовите лихвени проценти, посочени в част VII от Насоките на Надзорния орган на ЕАСТ за държавната помощ и член 10 от Решение № 195/04/COL на Надзорния орган на ЕАСТ от 14 юли 2004 г.

8


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2021/C 372/08

Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки

9

2021/C 372/09

Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антисубсидийни мерки

10

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2021/C 372/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10424 — Forestal Arauco/OTPPB/Agricola Neufun JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

11

2021/C 372/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10430 — TowerBrook/Bruneau Group) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

13

2021/C 372/12

Предварително уведомление за концентрация (дело M.10374 — Bain Capital/Hitachi Metals) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

15


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top