EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:245:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 245, 2010. gada 17. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.245.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 245

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 17. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2010/558/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 12. marts) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Fēru salu valdību par zinātnisku un tehnoloģisku sadarbību, ar ko Fēru salas iesaista Savienības Septītajā pamatprogrammā pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads)

1

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Fēru salu valdību par zinātnisku un tehnoloģisku sadarbību

2

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 816/2010 (2010. gada 16. septembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1580/2007 attiecībā uz apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu mehānisma piemērošanu tomātiem

14

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 817/2010 (2010. gada 16. septembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz prasībām eksporta kompensāciju piešķiršanai saistībā ar dzīvu liellopu labturību pārvadāšanas laikā

16

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 818/2010 (2010. gada 16. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

29

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 819/2010 (2010. gada 16. septembris), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./10. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

31

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 820/2010 (2010. gada 16. septembris), ar ko nosaka maksimālo ievedmuitas nodokļa samazinājumu sorgo saskaņā ar Regulā (ES) Nr. 464/2010 minēto konkursu

33

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/559/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 13. septembris) par to, lai Somijā uzsāktu automatizētu datu apmaiņu attiecībā uz transportlīdzekļu reģistrācijas datiem (TRD)

34

 

 

2010/560/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 16. septembris), ar ko groza Lēmumu 2008/603/EK, 2008/691/EK un 2008/751/EK, lai pagarinātu pagaidu atkāpes no Padomes Regulas (EK) Nr. 1528/2007 II pielikumā paredzētajiem izcelsmes noteikumiem ar mērķi ņemt vērā Maurīcijas, Seišelu salu un Madagaskaras īpašo situāciju attiecībā uz tunzivīm un tunzivju filejām (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 6259)

35

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top