EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:328:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 328, 2008. gada 06. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 328

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 6. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1210/2008 (2008. gada 20. novembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 55/2008, ar ko ievieš autonomās tirdzniecības preferences Moldovas Republikai

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1211/2008 (2008. gada 5. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1212/2008 (2008. gada 5. decembris), ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 945/2008 2008./2009. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1213/2008 (2008. gada 5. decembris) par saskaņotu Kopienas daudzgadu kontroles programmu, kas paredzēta 2009., 2010. un 2011. gadam, lai nodrošinātu atbilstību maksimāli pieļaujamajiem pesticīdu atlieku līmeņiem augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un uz tās virsmas un novērtētu šo atlieku iedarbību uz patērētājiem (1)

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1214/2008 (2008. gada 5. decembris), ar kuru 2008./2009. gadam nosaka piemērojamos koeficientus labībai, ko eksportē īru viskija veidā

18

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1215/2008 (2008. gada 5. decembris), ar ko atver Kopienas tarifu kvotu iesala miežu ievedumiem no trešām valstīm un paredz šīs kvotas pārvaldīšanu, kā arī atkāpjas no Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (Kodificēta versija)

20

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1216/2008 (2008. gada 5. decembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 872/2004 par turpmākiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju

26

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/99/EK (2008. gada 19. novembris) par vides krimināltiesisko aizsardzību (1)

28

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/910/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 27. novembris), ar ko groza Šengenas Konsultāciju tīkla (tehniskās specifikācijas) 1. un 2. daļu

38

 

 

Komisija

 

 

2008/911/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 21. novembris), ar ko izveido tradicionālajās augu izcelsmes zālēs lietojamo augu izcelsmes vielu, preparātu un to kombināciju sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6933)  (1)

42

 

 

2008/912/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 28. novembris) par Kopienas finansiālo atbalstu dažām Kopienas references laboratorijām dzīvnieku barības un pārtikas kontroles jomā 2009. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7283)

49

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

 

*

Padomes Pamatlēmums 2008/913/TI (2008. gada 28. novembris) par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm

55

 

 

 

*

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top