EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:328:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 328, 06. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 328

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
6. december 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1210/2008 af 20. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 55/2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1211/2008 af 5. december 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1212/2008 af 5. december 2008 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 945/2008 for produktionsåret 2008/09

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1213/2008 af 5. december 2008 om et samordnet flerårigt EF-kontrolprogram for 2009, 2010 og 2011 for at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og for at vurdere forbrugernes eksponering herfor (1)

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1214/2008 af 5. december 2008 om fastsættelse for perioden 2008/09 af koefficienter for korn, der eksporteres i form af Irish whiskey

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1215/2008 af 5. december 2008 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingentet for import af maltbyg fra tredjelande og om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (kodificeret udgave)

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1216/2008 af 5. december 2008 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 872/2004 om yderligere restriktive foranstaltninger over for Liberia

26

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet (1)

28

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/910/EF

 

*

Rådets beslutning af 27. november 2008 om ændring af del 1 og del 2 i Schengenkonsultationsnettet (tekniske specifikationer)

38

 

 

Kommissionen

 

 

2008/911/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 21. november 2008 om udarbejdelse af en liste over droger, drogetilberedninger og sammensætninger heraf til brug i traditionelle plantelægemidler (meddelt under nummer K(2008) 6933)  (1)

42

 

 

2008/912/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 28. november 2008 om EF-tilskud i 2009 til visse EF-referencelaboratorier for kontrol af foder og fødevarer (meddelt under nummer K(2008) 7283)

49

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen

55

 

 

 

*

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top