EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:328:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 328, 06. joulukuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 328

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
6. joulukuuta 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1210/2008, annettu 20 päivänä marraskuuta 2008, yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1211/2008, annettu 5 päivänä joulukuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1212/2008, annettu 5 päivänä joulukuuta 2008, asetuksessa (EY) N:o 945/2008 markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1213/2008, annettu 5 päivänä joulukuuta 2008, yhteensovitetusta monivuotisesta yhteisön valvontaohjelmasta vuosiksi 2009, 2010 ja 2011 kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-ainejäämille altistumisen arvioimiseksi (1)

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1214/2008, annettu 5 päivänä joulukuuta 2008, irlantilaisena viskinä vietyihin viljoihin sovellettavista kertoimista jaksolla 2008/2009

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1215/2008, annettu 5 päivänä joulukuuta 2008, kolmansista maista tuotavan mallasohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 säännöksistä poikkeamisesta (Kodifioitu toisinto)

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1216/2008, annettu 5 päivänä joulukuuta 2008, uusista Liberiaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 872/2004 muuttamisesta

26

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/99/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin (1)

28

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/910/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä marraskuuta 2008, Schengenin konsultointiverkoston osien 1 ja 2 muuttamisesta (tekniset eritelmät)

38

 

 

Komissio

 

 

2008/911/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä marraskuuta 2008, perinteisissä kasvirohdosvalmisteissa käytettäviä kasviperäisiä aineita, kasvirohdostuotteita ja niiden yhdistelmiä koskevan luettelon laatimisesta, (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6933)  (1)

42

 

 

2008/912/EY

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2008, rehu- ja elintarvikevalvonnan alalla tietyille yhteisön vertailulaboratorioille myönnettävästä yhteisön taloudellisesta tuesta vuodeksi 2009 (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7283)

49

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston puitepäätös 2008/913/YOS, tehty 28 päivänä marraskuuta 2008, rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin

55

 

 

 

*

Huomautus lukijalle (katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top