Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:106:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 106, 2007. gada 24. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 106

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 24. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 442/2007 (2007. gada 19. aprīlis), ar ko pēc termiņa beigu pārskatīšanas saskaņā ar 11. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 384/96 uzliek galīgo antidempinga maksājumu Ukrainas izcelsmes amonija nitrāta importam

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 443/2007 (2007. gada 23. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

20

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 444/2007 (2007. gada 23. aprīlis), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 41/2007 attiecībā uz nozvejas limitiem siļķu krājumā I un II ICES zonā

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 445/2007 (2007. gada 23. aprīlis), ar ko paredz noteiktus, sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 2991/94, ar ko nosaka standartus ziežamajiem taukiem, un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1898/87 par piena un piena produktu tirdzniecībā izmantoto apzīmējumu aizsardzību (Kodificēta versija)

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 446/2007 (2007. gada 23. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2273/2002, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1254/1999 piemērošanai attiecībā uz konkrētu liellopu cenu apsekojumu reprezentatīvajos Kopienas tirgos

30

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 447/2007 (2007. gada 23. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1043/2005, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, kurus eksportē tādu preču veidā, kas nav ietvertas Līguma I pielikumā, un šādu kompensāciju apjomu noteikšanas kritērijus

31

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2007/25/EK (2007. gada 23. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu darbīgās vielas dimetoātu, dimetomorfu, glufosinātu, metribuzīnu, fosmetu un propamokarbu (1)

34

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2007/241/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 27. marts), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Korejas Republikas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā

43

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Korejas Republikas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā

44

 

 

2007/242/EK

 

*

Padomes Lēmums (2007. gada 23. aprīlis), ar ko īsteno 7. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 423/2007 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

51

 

 

Komisija

 

 

2007/243/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 18. aprīlis), ar ko no Kopienas finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1663)  (1)

55

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2007/244/KĀDP (2007. gada 23. aprīlis), ar ko īsteno Vienoto rīcību 2005/557/KĀDP par Eiropas Savienības civilmilitāro rīcību Āfrikas Savienības misijas atbalstam Darfūras reģionā Sudānā

63

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2007/245/KĀDP (2007. gada 23. aprīlis), ar ko groza Vienoto rīcību 2005/557/KĀDP par Eiropas Savienības civilmilitāro rīcību Āfrikas Savienības misijas atbalstam Darfūras reģionā Sudānā, lai iekļautu militāru atbalsta elementu, kas sniegtu palīdzību, veidojot Āfrikas Savienības misiju Somālijā (AMISOM)

65

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2007/246/KĀDP (2007. gada 23. aprīlis), ar ko groza Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

67

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top