Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:106:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 106, 24. april 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 106

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
24. april 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 442/2007 af 19. april 2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Ukraine efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 443/2007 af 23. april 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 444/2007 af 23. april 2007 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 for så vidt angår fangstbegrænsningerne for sild i ICES-underområde I og II

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 445/2007 af 23. april 2007 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2991/94 om handelsnormer for visse smørbare fedtstoffer og til Rådets forordning (EØF) nr. 1898/87 om beskyttelse af benævnelserne for mælk og mejeriprodukter i forbindelse med afsætning (kodificeret udgave)

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 446/2007 af 23. april 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2273/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår registrering af priserne for visse kvægkategorier på EF's repræsentative markeder

30

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 447/2007 af 23. april 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1043/2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten, og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet

31

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/25/EF af 23. april 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage dimethoat, dimethomorph, glufosinat, metribuzin, phosmet og propamocarb som aktivstoffer (1)

34

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/241/EF

 

*

Rådets afgørelse af 27. marts 2007 om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Koreas regering

43

Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Koreas regering

44

 

 

2007/242/EF

 

*

Rådets afgørelse af 23. april 2007 om gennemførelse af artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 423/2007 om restriktive foranstaltninger over for Iran

51

 

 

Kommissionen

 

 

2007/243/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 18. april 2007 om udelukkelse fra EF-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen (meddelt under nummer K(2007) 1663)  (1)

55

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2007/244/FUSP af 23. april 2007 om gennemførelse af fælles aktion 2005/557/FUSP om Den Europæiske Unions civil-militære aktion til støtte for Den Afrikanske Unions mission i Darfur-området i Sudan

63

 

*

Rådets fælles aktion 2007/245/FUSP af 23. april 2007 om ændring af fælles aktion 2005/557/FUSP om Den Europæiske Unions civil-militære aktion til støtte for Den Afrikanske Unions mission i Darfur-området i Sudan med henblik på at inddrage et militært støtteelement til at yde bistand til oprettelsen af Den Afrikanske Unions mission i Somalia (AMISOM)

65

 

*

Rådets fælles holdning 2007/246/FUSP af 23. april 2007 om ændring af fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

67

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top