Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:106:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 106, 2007m. balandis 24d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 106

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. balandžio 24d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. balandžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 442/2007, nustatantis galutinį antidempingo muitą po priemonių galiojimo termino peržiūros pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 2 dalį importuojamam Ukrainos kilmės amonio nitratui

1

 

 

2007 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 443/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

20

 

*

2007 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 444/2007, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 41/2007 nuostatas dėl atlantinės silkės išteklių sužvejojamo kiekio apribojimų ICES I ir II zonose

22

 

*

2007 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 445/2007, nustatantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2991/94, nustatančio tepiųjų riebalų standartus, bei Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1898/87 dėl pavadinimų, naudojamų prekiaujant pienu ir pieno produktais, apsaugos taikymo taisykles (kodifikuota redakcija)

24

 

*

2007 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 446/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2273/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1254/1999 taikymo taisykles dėl tam tikrų galvijų kainų reprezentatyviose Bendrijos rinkose tyrimo

30

 

*

2007 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 447/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų

31

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. balandžio 23 d. Komisijos direktyva 2007/25/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąsias medžiagas dimetoatą, dimetomorfą, glufozinatą, metribuziną, fosmetą ir propamokarbą (1)

34

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/241/EB

 

*

2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Korėjos Respublikos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo

43

Europos bendrijos ir Korėjos Respublikos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas

44

 

 

2007/242/EB

 

*

2007 m. balandžio 23 d. Tarybos sprendimas, įgyvendinantis Reglamento (EB) Nr. 423/2007 dėl ribojančių priemonių Iranui 7 straipsnio 2 dalį

51

 

 

Komisija

 

 

2007/243/EB

 

*

2007 m. balandžio 18 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos atsisakymo Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus lėšomis finansuoti kai kurias valstybių narių patirtas išlaidas (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1663)  (1)

55

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. balandžio 23 d. Tarybos sprendimas 2007/244/BUSP dėl Bendrųjų veiksmų 2005/557/BUSP dėl Europos Sąjungos civilinių ir karinių veiksmų, skirtų Afrikos Sąjungos misijai Sudano Darfūro regione remti, įgyvendinimo

63

 

*

2007 m. balandžio 23 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2007/245/BUSP, iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2005/557/BUSP dėl Europos Sąjungos civilinių ir karinių veiksmų, skirtų Afrikos Sąjungos misijai Sudano Darfūro regione remti, atsižvelgiant į karinio aspekto įtraukimą teikiant paramą Afrikos Sąjungos misijos Somalyje (AMISOM) įsteigimui

65

 

*

2007 m. balandžio 23 d. Tarybos bendroji pozicija 2007/246/BUSP, iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2007/140/BUSP dėl ribojančių priemonių Iranui

67

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top