Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:106:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 106, 24. aprill 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 106

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
24. aprill 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 442/2007, 19. aprill 2007, millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 11 lõikele 2 kehtestatakse Ukrainast pärit ammooniumnitraadi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 443/2007, 23. aprill 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

20

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 444/2007, 23. aprill 2007, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 41/2007 seoses heeringa püügi piirangutega ICESi vööndites I ja II

22

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 445/2007, 23. aprill 2007, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2991/94, millega sätestatakse võiderasvade standardid, ja nõukogu määruse (EMÜ) nr 1898/87 piima ja piimatoodete turustamisel kasutatavate nimetuste kaitse kohta, teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad (kodifitseeritud versioon)

24

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 446/2007, 23. aprill 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2273/2002, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1254/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses teatavate veiste hinnavaatlusega ühenduse tüüpilistel turgudel

30

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 447/2007, 23. aprill 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 seoses teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemiga ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumidega

31

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2007/25/EÜ, 23. aprill 2007, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et kanda sellesse toimeainetena dimetoaat, dimetomorf, glufosinaat, metribusiin, fosmet ja propamokarb (1)

34

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/241/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 27. märts 2007, Euroopa Ühenduse ja Korea Vabariigi valitsuse vahelise teadus- ja tehnikakoostöö lepingu sõlmimise kohta

43

Euroopa Ühenduse ja Korea Vabariigi valitsuse vaheline teadus- ja tehnikakoostöö leping

44

 

 

2007/242/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 23. aprill 2007, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 423/2007 (mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid) artikli 7 lõiget 2

51

 

 

Komisjon

 

 

2007/243/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 18. aprill 2007, mille järgi ühenduse rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastust (teatavaks tehtud numbri K(2007) 1663 all)  (1)

55

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu otsus 2007/244/ÜVJP, 23. aprill 2007, millega rakendatakse ühismeedet 2005/557/ÜVJP Aafrika Liidu missiooni Sudaani Darfuri piirkonnas toetava Euroopa Liidu tsiviil-sõjalise tegevuse kohta

63

 

*

Nõukogu ühismeede 2007/245/ÜVJP, 23. aprill 2007, millega muudetakse ühismeedet 2005/557/ÜVJP Aafrika Liidu missiooni Sudaani Darfuri piirkonnas toetava Euroopa Liidu tsiviil-sõjalise tegevuse kohta seoses Aafrika Liidu missiooni Somaalias (AMISOM) loomist abistava sõjalise toetuselemendi lisamisega

65

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2007/246/ÜVJP, 23. aprill 2007, millega muudetakse ühist seisukohta 2007/140/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

67

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top