EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:049:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 49, 2007. gada 17. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 49

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 17. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 153/2007 (2007. gada 16. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 154/2007 (2007. gada 16. februāris), ar ko nosaka minimālās pārdošanas cenas 25. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 155/2007 (2007. gada 16. februāris), ar ko nosaka maksimālo atbalsta apjomu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu sakarā ar 25. individuālo uzaicinājumu uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 156/2007 (2007. gada 16. februāris), ar ko nosaka maksimālo atbalstu par koncentrētu sviestu pirmajā individuālajā uzaicinājumā uz 25. konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 157/2007 (2007. gada 16. februāris), ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 57. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 158/2007 (2007. gada 16. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1358/2003 attiecībā uz Kopienas lidostu sarakstu (1)

9

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/114/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 8. februāris) par grozījumiem Lēmumā 2005/56/EK, ar ko izveido Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru Eiropas Kopienas darbību vadīšanai izglītības, audiovizuālajā un kultūras jomā atbilstoši Padomes Regulai (EK) Nr. 58/2003 (1)

21

 

 

2007/115/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 12. februāris), ar ko groza Lēmumu 2004/432/EK par trešo valstu iesniegto atliekvielu uzraudzības plānu apstiprināšanu saskaņā ar Padomes Direktīvu 96/23/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 403)  (1)

25

 

 

2007/116/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 15. februāris) par valsts numuru sērijas, kas sākas ar “116”, rezervēšanu saskaņotajiem numuriem, kuri paredzēti saskaņotajiem pakalpojumiem ar sociālo vērtību (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 249)  (1)

30

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas 2007. gada 14. februāra Regulā (EK) Nr. 138/2007, ar ko nosaka, cik lielā mērā var pieņemt ievešanas atļaujas pieteikumus, kas iesniegti 2007. gada janvārī par konkrētiem mājputnu gaļas nozares produktiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1431/94 (OV L 43, 15.2.2007.)

34

 

*

Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 1997/2006 (2006. gada 19. decembris), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem (OV L 379, 28.12.2006.)

34

 

*

Labojums Padomes 2003. gada 22. jūlija Regulā (EK) Nr. 1435/2003 par Eiropas Kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem (OV L 207, 2003.8.18) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 17. nodaļa, 1. sējums, 280. lpp.)

35

 

*

Labojums Padomes 2006. gada 25. septembra Regulā (EK) Nr. 1425/2006, ar ko uzliek galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas un Taizemes izcelsmes plastikāta maisu un maisiņu importam un pārtrauc procedūru attiecībā uz konkrētu Malaizijas izcelsmes plastikāta maisu un maisiņu importu (OV L 270, 29.9.2006.)

36

 

*

Labojums Padomes 2005. gada 12. aprīļa Regulā (EK) Nr. 603/2005, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām A, B un C pielikumā noteiktos maksātnespējas procedūru, likvidācijas procedūru un likvidatoru sarakstus (OV L 100, 20.4.2005.)

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top