EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:148:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 148, 2009m. birželis 11d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.148.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 148

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. birželio 11d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 487/2009 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų grupių susitarimams ir suderintiems veiksmams oro transporto sektoriuje (kodifikuota redakcija) (1)

1

 

 

2009 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 488/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

5

 

 

2009 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 489/2009, kuriuo nustatomas pagal tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinio režimo cukraus sektoriaus produktams importuoti išduodamų licencijų, kurių paraiškos pateiktos nuo 1 d. iki 2009 m. birželio 5 d., paskirstymo koeficientas

7

 

*

2009 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 490/2009, 107-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu

12

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/439/EB

 

*

2009 m. gegužės 5 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2007/250/EB, leidžiantį Jungtinei Karalystei taikyti specialią priemonę, nukrypstančią nuo Direktyvos 2006/112/EB, dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio

14

 

 

2009/440/EB

 

*

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Suomijai atstovaujančių keturių narių ir Suomijai atstovaujančių dviejų pakaitinių narių skyrimo

16

 

 

2009/441/EB

 

*

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Italijai atstovaujančio nario skyrimo

17

 

 

Komisija

 

 

2009/442/EB

 

*

2009 m. birželio 5 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl stebėsenos ir atskaitomybės (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 4199)  (1)

18

 

 

2009/443/EB

 

*

2009 m. birželio 10 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB priedą siekiant suderinti tame priede nustatytas švino, kadmio ir gyvsidabrio naudojimo išimtis su technikos pažanga (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 4187)  (1)

27

 

 

2009/444/EB

 

*

2009 m. birželio 10 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomos valstybėms narėms 2009–2012 m. skiriamos sumos, susidariusios pritaikius Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 7 ir 10 straipsniuose nustatytą moduliavimą (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 4375)

29

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2009 m. birželio 9 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2009/445/BUSP, iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove, EULEX KOSOVO

33

 

 

2009/446/BUSP

 

*

2009 m. birželio 10 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas ATALANTA/5/2009, iš dalies keičiantis Politinio ir saugumo komiteto sprendimą ATALANTA/2/2009 dėl trečiųjų valstybių įnašų į Europos Sąjungos karinę operaciją, skirtą prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo („Atalanta“), priėmimo bei Politinio ir saugumo komiteto sprendimą ATALANTA/3/2009 dėl prie Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo („Atalanta“), Prisidedančių šalių komiteto įsteigimo

34

 

 

IV   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

 

ELPA Priežiūros tarnyba

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 387/06/COL, iš dalies keičiantis ELPA priežiūros institucijos sprendimą Nr. 195/04/COL dėl įgyvendinimo nuostatų, nurodytų ELPA valstybių susitarimo dėl priežiūros institucijos ir teisingumo teismo įsteigimo 3 protokolo II dalies 27 straipsnyje, dėl standartinių pranešimo apie pagalbą formų

35

 

*

2008 m. spalio 8 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 637/08/COL, šešiasdešimt šeštą kartą iš dalies keičiantis procedūrines ir materialines taisykles valstybės pagalbos srityje

55

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top