EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:148:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 148, 11 juni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.148.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 148

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
11 juni 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 487/2009 van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de sector van het luchtvervoer (Gecodificeerde versie) (1)

1

 

 

Verordening (EG) nr. 488/2009 van de Commissie van 10 juni 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

5

 

 

Verordening (EG) nr. 489/2009 van de Commissie van 10 juni 2009 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt voor de afgifte van in de periode van 1 tot en met 5 juni 2009 aangevraagde certificaten voor de invoer van producten van de sector suiker in het kader van de tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten

7

 

*

Verordening (EG) nr. 490/2009 van de Commissie van 10 juni 2009 tot 107e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa‘ida-netwerk en de Taliban

12

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2009/439/EG

 

*

Beschikking van de Raad van 5 mei 2009 tot wijziging van Beschikking 2007/250/EG waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 193 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

14

 

 

2009/440/EG

 

*

Besluit van de Raad van 25 mei 2009 houdende benoeming van vier Finse leden en twee Finse plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio's

16

 

 

2009/441/EG

 

*

Besluit van de Raad van 25 mei 2009 houdende benoeming van een Italiaans lid van het Comité van de Regio's

17

 

 

Commissie

 

 

2009/442/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 5 juni 2009 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft toezicht en verslaglegging (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 4199)  (1)

18

 

 

2009/443/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 10 juni 2009 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van de bijlage bij Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende vrijstellingen voor toepassingen van lood, cadmium en kwik (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 4187)  (1)

27

 

 

2009/444/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 10 juni 2009 tot toewijzing aan de lidstaten van de bedragen die voortvloeien uit de in de artikelen 7 en 10 van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad bedoelde modulatie in de jaren 2009 tot en met 2012 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 4375)

29

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2009/445/GBVB van de Raad van 9 juni 2009 tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB van de Raad inzake de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo, EULEX KOSOVO

33

 

 

2009/446/GBVB

 

*

Besluit ATALANTA/5/2009 van het Politiek en Veiligheidscomité van 10 juni 2009 tot wijziging van Besluit Atalanta/2/2009 van het Politiek en Veiligheidscomité inzake de aanvaarding van bijdragen van derde staten aan de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en het bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta) en van Besluit Atalanta/3/2009 van het Politiek en Veiligheidscomité betreffende de instelling van het Comité van contribuanten voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta)

34

 

 

IV   Andere besluiten

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

 

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

 

*

Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 387/06/COL van 13 december 2006 tot wijziging van Besluit nr. 195/04/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA betreffende de uitvoeringsbepalingen als bedoeld in artikel 27 van deel II van Protocol nr. 3 bij de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en het Hof van Justitie wat betreft de standaardformulieren voor de aanmelding van staatssteun

35

 

*

Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 637/08/COL van 8 oktober 2008 houdende de zesenzestigste wijziging van de formele en materiële regels op het gebied van overheidssteun

55

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top