EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:148:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 148, 11 ta' Ġunju 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2009.148.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 148

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 52
11 ta' Ġunju 2009


Werrej

 

I   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 487/2009 tal-25 ta’ Mejju 2009 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 81(3) tat-Trattat għal ċerti kategoriji ta’ akkordji u prattiċi miftiehma fis-settur tat-trasport bl-ajru (Verżjoni kodifikata) ( 1 )

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 488/2009 tal-10 ta’ Ġunju 2009 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

5

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 489/2009 tal-10 ta’ Ġunju 2009 li jiffissa l-koeffiċjent ta' allokazzjoni għall-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni li għalihom tressqet applikazzjoni minn tal-1 sa tal-5 ta’ Ġunju 2009 għal prodotti taz-zokkor fil-kuntest tal-kwoti tariffarji u tal-ftehimiet preferenzjali

7

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 490/2009 tal-10 ta' Ġunju 2009 li jemenda għall-107 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-netwerk ta’ Al-Qaida u t-Taliban

12

 

 

II   Atti adottati skont it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Il-Kunsill

 

 

2009/439/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-5 ta’ Mejju 2009 li temenda d-Deċiżjoni 2007/250/KE li tawtorizza lir-Renju Unit jintroduċi miżura speċjali li tidderoga mill-Artikolu 193 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud

14

 

 

2009/440/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ Mejju 2009 li taħtar erba' membri Finlandiżi u żewġ membri supplenti Finlandiżi fil-Kumitat tar-Reġjuni

16

 

 

2009/441/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ Mejju 2009 li taħtar membru Taljan fil-Kumitat tar-Reġjuni

17

 

 

Il-Kummissjoni

 

 

2009/442/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta’ Ġunju 2009 li timplimenta d-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-monitoraġġ u mar-rappurtar (notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 4199)  ( 1 )

18

 

 

2009/443/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Ġunju 2009 li temenda, għal skopijiet ta’ adattament għall-progress tekniku, l-Anness għad-Direttiva 2002/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ eżenzjonijiet għall-applikazzjonijiet taċ-ċomb, il-kadmju u l-merkurju (notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 4187)  ( 1 )

27

 

 

2009/444/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Ġunju 2009 li tiffissa l-ammonti li għandhom jiġu allokati lill-Istati Membri skont il-modulazzjoni msemmija fl-Artikoli 7 u 10 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 għas-snin 2009-2012 (notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 4375)

29

 

 

III   Atti adottati skont it-Trattat tal-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKONT IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TAL-UE

 

*

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2009/445/PESK tad-9 ta’ Ġunju 2009 li temenda l-Azzjoni Konġunta 2008/124/PESK dwar il-Missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt fil-Kosovo, EULEX KOSOVO

33

 

 

2009/446/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà ATALANTA/5/2009 tal-10 ta’ Ġunju 2009 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà ATALANTA/2/2009 dwar l-aċċettazzjoni ta’ kontributi ta’ Stati terzi għall-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi ‘l barra mix-xtut tas-Somalja (Atalanta) u d-Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà ATALANTA/3/2009 dwar l-istabbiliment tal-Kumitat ta’ Kontributuri għall-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi ‘l barra mix-xtut tas-Somalja (Atalanta)

34

 

 

IV   Atti oħrajn

 

 

ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

 

 

Awtorità ta' Sorveljanza EFTA

 

*

Deċiżjoni tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA Nru 387/06/COL tat-13 ta’ Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA Nru 195/04/COL dwar id-dispożizzjonijiet implimentattivi li jissemmew taħt l-artikolu 27 fil-parti II tal-protokoll 3 għall-ftehim bejn l-istati tal-EFTA dwar l-istabbiliment ta’ Awtorità ta’ Sorveljanza u qorti tal-ġustizzja rigward il-formoli standard għan-notifikazzjoni tal-għajnuna

35

 

*

Deċiżjoni tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA Nru 637/08/COL tat-8 ta’ Ottubru 2008 li temenda, għas-sitta u sittin darba, ir-regoli proċedurali u sostantivi fil-qasam tal-għajnuna mill-istat

55

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top