EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:335:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 335, 2007. december 20.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 335

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. december 20.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 1510/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 1511/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1385/2007 rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

3

 

 

A Bizottság 1512/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1384/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

5

 

 

A Bizottság 1513/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1383/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

7

 

 

A Bizottság 1514/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1382/2007/EK rendelet által a sertéshús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

8

 

 

A Bizottság 1515/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1399/2007/EK rendelet által egyes Svájcból származó hústermékek tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

9

 

*

A Bizottság 1516/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések általános szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról (1)

10

 

*

A Bizottság 1517/2007/EK rendelete (2007. december 19.) a 2092/91/EGK tanácsi rendelet III. mellékletének az ökológiai és nem ökológiai takarmány gyártósorának elkülönítésére vonatkozó eltérés tekintetében történő módosításáról

13

 

*

A Bizottság 1518/2007/EK rendelete (2007. december 19.) a vermutra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezelési módjáról

14

 

*

A Bizottság 1519/2007/EK rendelete (2007. december 19.) a 2430/1999/EK, a 418/2001/EK és a 162/2003/EK rendeletnek a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó egyes takarmány-adalékanyagok engedélyezésének feltételei tekintetében történő módosításáról (1)

15

 

*

A Bizottság 1520/2007/EK rendelete (2007. december 19.) a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről (1)

17

 

*

A Bizottság 1521/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) takarmány-adalékanyagként történő új felhasználásának engedélyezéséről (1)

24

 

*

A Bizottság 1522/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt egységes támogatási rendszer végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról

27

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/66/EK irányelve (2007. december 11.) a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról (1)

31

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2007/851/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. december 10.) a 2006/687/EK, a 2006/875/EK és a 2006/876/EK határozatnak az egyes tagállamok állatbetegségek felszámolását és megfigyelését célzó programjaira, valamint az állatról emberre terjedő fertőzések megelőzésére irányuló ellenőrzési programjaira nyújtott 2007-es közösségi pénzügyi hozzájárulás újraelosztása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 5985. számú dokumentummal történt)

47

 

 

2007/852/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. december 13.) a 2005/5/EK határozatnak az Asparagus officinalis vetőmagján és szaporítóanyagain a 2002/55/EK tanácsi irányelv szerint elvégzendő közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 6168. számú dokumentummal történt)  (1)

57

 

 

2007/853/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. december 13.) az Asparagus officinalis vetőmagján és szaporítóanyagain a 2002/55/EK tanácsi irányelv alapján 2005-ben megkezdett közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok 2008-ban való folytatásáról (1)

59

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvhez (HL L 347., 2006.12.11.)

60

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top