EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:282E:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, CE 282, 2008. november 06.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 282E

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

51. évfolyam
2008. november 6.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Parlament

 

ÜLÉSSZAK: 2007-2008

 

2007. november 12-15-i ülések

 

2007. november 12., hétfő

2008/C 282E/01

JEGYZŐKÖNYV

1

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésszak folytatása

Az elnök nyilatkozatai

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A Parlament tagjai

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Ülésnaptár

Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Helyesbítés elfogadott szöveghez (az Eljárási Szabályzat 204a. cikke)

Dokumentumok benyújtása

Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

Petíciók

Ügyrend

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

A sport szerepe az oktatásban (vita)

Az Euratom Ellátási Ügynökségének alapszabálya * (vita)

Az Unió polgárainak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazása (vita)

A talaj védelme ***I - A talajvédelemről szóló tematikus stratégia (vita)

A 2003/87/EK irányelv módosítása: az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a repülési tevékenységre történő kiterjesztése ***I (vita)

Komitológia (vita)

Nemzetközi számviteli standardok (vita)

A képviselőcsoportok tagjai

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

16

 

2007. november 13., kedd

2008/C 282E/02

JEGYZŐKÖNYV

18

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

A 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezet (módosítástervezetek benyújtási határideje)

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)

A Bizottság jogalkotási és munkaprogramja 2008-ra (vita)

Szavazások órája

Bulgária és Románia részvétele az Európai Gazdasági Térségben *** (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az EK és Ukrajna közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokról szóló megállapodás * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az EK és Ukrajna közötti, visszafogadásról szóló megállapodás * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az EK és a Moldovai Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokról szóló megállapodás * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az EK és a Moldovai Köztársaság közötti, visszafogadásról szóló megállapodás * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A digitális interaktív televíziós szolgáltatások együttműködési képessége (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Adatok a halászati ágazatban és tudományos tanácsadás a közös halászati politika tekintetében * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Eljárási Szabályzatnak az Elnökök Értekezletének összetétele (23. cikk) tekintetében történő módosításáról (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az Eljárási Szabályzat módosítása a képviselők statútumának fényében (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A közegészségre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikák ***I (szavazás)

Az Euratom Ellátási Ügynökségének alapszabálya * (szavazás)

A sport szerepe az oktatásban (szavazás)

A talajvédelemről szóló tematikus stratégia (szavazás)

Ünnepélyes ülés - Franciaország

Szavazások órája (folytatás)

A 2003/87/EK irányelv módosítása: az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a repülési tevékenységre történő kiterjesztése ***I (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Dokumentumok benyújtása

Írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

A schengeni vívmányok rendelkezéseinek alkalmazása - A schengeni vívmányok alkalmazása a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia esetében (vita)

Köszöntés

A schengeni vívmányok rendelkezéseinek alkalmazása - A schengeni vívmányok alkalmazása a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia esetében (a vita folytatása)

Euromed (vita)

Az európai szintű politikai pártok statútuma és finanszírozása ***I (vita)

Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A képviselőcsoportok tagjai

Az Unió polgárainak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazása (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Boeing (USA) panasza az Airbus (EU) ellen a WTO keretében (vita)

A Petíciós Bizottság 2006. évi tanácskozásai (vita)

A földrengések regionális hatása (vita)

A konszenzus kinyilvánítása a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatban - Az Európai Unió és a humanitárius segítségnyújtás (vita)

EU-Oroszország csúcstalálkozó (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

35

I. MELLÉKLET

37

II. MELLÉKLET

45

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

92

P6_TA(2007)0492
A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvétele ***
Az Európai Parlament 2007. november 13-i jogalkotási állásfoglalása a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás, valamint négy kapcsolódó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (12641/2007 - C6-0350/2007 - 2007/0115(AVC))

92

P6_TA(2007)0493
Az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítése *
Az Európai Parlament 2007. november 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0190 - C6-0187/2007 - 2007/0069(CNS))

92

P6_TA(2007)0494
Az Európai Közösségek és Ukrajna közötti, visszafogadásról szóló megállapodás *
Az Európai Parlament 2007. november 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és Ukrajna közötti, visszafogadásról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0197 - C6-0188/2007 - 2007/0071(CNS))

93

P6_TA(2007)0495
Rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokról szóló megállapodás az EK és a Moldovai Köztársaság között *
Az Európai Parlament 2007. november 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0488 - C6-0339/2007 - 2007/0175(CNS))

94

P6_TA(2007)0496
Visszafogadási megállapodás az EK és a Moldovai Köztársaság között *
Az Európai Parlament 2007. november 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0504 - C6-0340/2007 - 2007/0182(CNS))

94

P6_TA(2007)0497
A digitális interaktív televíziós szolgáltatások együttműködési képessége
Az Európai Parlament 2007. november 13-i állásfoglalása a digitális interaktív televíziós szolgáltatások együttműködési képességéről (2007/2152(INI))

95

P6_TA(2007)0498
Adatok a halászati ágazatban és tudományos tanácsadás a közös halászati politika tekintetében *
Az Európai Parlament 2007. november 13-i jogalkotási állásfoglalása a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0196 - C6-0152/2007 - 2007/0070(CNS))

100

P6_TA(2007)0499
Az Elnökök Értekezletének összetétele (az Eljárási Szabályzat 23. cikkének módosítása)
Az Európai Parlament 2007. november 13-i határozata a Parlament eljárási szabályzata - Elnökök Értekezletének összetételéről szóló - 23. cikkének módosításáról (2007/2066(REG))

106

P6_TA(2007)0500
Az eljárási szabályzat módosítása a képviselők statútumának fényében
Az Európai Parlament 2007. november 13-i határozata az Európai Parlament eljárási szabályzatának módosításáról a képviselők statútumának fényében (2006/2195(REG))

106

P6_TA(2007)0501
A közegészségre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikák ***I
Az Európai Parlament 2007. november 13-i jogalkotási állásfoglalása a közegészségre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0046 - C6-0062/2007 - 2007/0020(COD))

109

P6_TC1-COD(2007)0020
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. november 13-án került elfogadásra a közegészségre és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló .../2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

110

I. MELLÉKLET
TERÜLET: EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOT ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÉNYEZŐK

117

II. MELLÉKLET
TERÜLET: EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

118

III. MELLÉKLET
TERÜLET: HALÁLOKOK

119

IV. MELLÉKLET
TERÜLET: MUNKAHELYI BALESETEK

120

V. MELLÉKLET
TERÜLET: FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK ÉS A MUNKÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁK ÉS MEGBETEGEDÉSEK

121

P6_TA(2007)0502
Az Euratom Ellátási Ügynökségének alapszabálya *
Az Európai Parlament 2007. november 13-i jogalkotási állásfoglalása az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának megállapításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0119 - C6-0131/2007 - 2007/0043(CNS))

122

P6_TA(2007)0503
A sport szerepe az oktatásban
Az Európai Parlament 2007. november 13-i állásfoglalása a sport szerepéről az oktatásban (2007/2086(INI))

131

P6_TA(2007)0504
A talajvédelemről szóló tematikus stratégia
Az Európai Parlament 2007. november 13-i állásfoglalása a talajvédelemről szóló tematikus stratégiáról (2006/2293(INI))

138

P6_TA(2007)0505
A 2003/87/EK irányelv módosítása: az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a repülési tevékenységre történő kiterjesztése ***I
Az Európai Parlament 2007. november 13-i jogalkotási állásfoglalása a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról (COM(2006)0818 - C6-0011/2007 - 2006/0304(COD))

144

P6_TC1-COD(2006)0304
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. november 13-án került elfogadásra a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

145

MELLÉKLET

157

P6_TA(2007)0506
A „dys”krimináció és a dys-problémákkal küzdő gyermekek társadalmi kirekesztése
Az Európai Parlament nyilatkozata a „dys”kriminációról és a dys-problémákkal küzdő gyermekek társadalmi kirekesztéséről

163

 

2007. november 14., szerda

2008/C 282E/03

JEGYZŐKÖNYV

165

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Az európai érdek: siker a globalizáció korában (vita)

Szavazások órája

A földrengések regionális hatása (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az Európai Unió és a humanitárius segítségnyújtás (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A talaj védelme ***I (szavazás)

Európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (szavazás)

Az értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információk átláthatósága (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása) ***I (szavazás)

A befektetési vállalatok és hitelintézetek tőkemegfelelése (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (szavazás)

A hitelintézetek tevékenységének megkezdése és folytatása (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (szavazás)

Életbiztosítás (a Bizottság végrehajtási hatásköre) ***I (szavazás)

Pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyelete (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (szavazás)

A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció (piaci visszaélés) (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (szavazás)

A pénzügyi eszközök piacai (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (szavazás)

Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztató (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (szavazás)

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexe (Schengeni határellenőrzési kódex) (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (szavazás)

A géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátása (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (szavazás)

A biocid termékek forgalomba hozatala (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (szavazás)

Az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálata (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (szavazás)

Nemzetközi számviteli standardok (a Bizottság végrehajtási hatásköre) ***I (szavazás)

A pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozásának megelőzése (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I (szavazás)

1-benzilpiperazin (BZP) * (szavazás)

Nemzetközi számviteli standardok (szavazás)

A nemzetközi számviteli standardok alkalmazása (szavazás)

EU-Oroszország csúcstalálkozó (szavazás)

A Petíciós Bizottság 2006. évi tanácskozásai * (szavazás)

A képviselőcsoportok tagjai

A szavazáshoz fűzött indokolások

Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Pakisztáni helyzet (vita)

A Tanács stratégiája az éghajlatváltozásról szóló, Balin tartandó konferenciával kapcsolatban (COP 13 és COP/MOP 3) (vita)

Az európai szomszédságpolitika megerősítése - Grúz helyzet (vita)

Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok Ukrajnával (vita)

Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójú tonhalállomány helyreállítása * (vita)

A közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatok ***I (vita)

A szerzői jog határokon átnyúló kollektív kezelése (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

182

I. MELLÉKLET

184

II. MELLÉKLET

199

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

269

P6_TA(2007)0507
A földrengések regionális hatása
Az Európai Parlament 2007. november 14-i jogalkotási állásfoglalása a földrengések regionális hatásáról (2007/2151(INI))

269

P6_TA(2007)0508
Az Európai Unió és a humanitárius segítségnyújtás
Az Európai Parlament 2007. november 14-i állásfoglalása a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzusról (2007/2139(INI))

273

P6_TA(2007)0509
A talaj védelme ***I
Az Európai Parlament 2007. november 14-i jogalkotási állásfoglalása a talajvédelem kereteinek meghatározásáról, valamint a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0232 - C6-0307/2006 - 2006/0086(COD))

281

P6_TC1-COD(2006)0086
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. november 14-én került elfogadásra a talajvédelem kereteinek meghatározásáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

282

I. MELLÉKLET
A TALAJ VÉDELMÉRE VAGY JAVÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÁLT GYAKORLATOK KÓDEXÉNEK LEHETSÉGES ELEMEI

302

II. MELLÉKLET

302

III. MELLÉKLET
A 9. CIKK SZERINTI LEHETSÉGES INTÉZKEDÉSEK

305

IV. MELLÉKLET
A 12. CIKKBEN EMLÍTETT TEVÉKENYSÉGEK

306

P6_TA(2007)0510
Európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I
Az Európai Parlament 2007. november 14-i jogalkotási állásfoglalása az európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság létrehozásáról szóló 91/675/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0925 - C6-0008/2007 - 2006/0292(COD))

307

P6_TC1-COD(2006)0292
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. november 14-én került elfogadásra az európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság létrehozásáról szóló 91/675/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

307

P6_TA(2007)0511
Az értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I
Az Európai Parlament 2007. november 14-i jogalkotási állásfoglalása a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0909 - C6-0026/2007 - 2006/0282(COD))

308

P6_TC1-COD(2006)0282
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. november 14-én került elfogadásra a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

308

P6_TA(2007)0512
A befektetési vállalatok és hitelintézetek tőkemegfelelése (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I
Az Európai Parlament 2007. november 14-i jogalkotási állásfoglalása a befektetési vállalatok és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló 2006/49/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0901 - C6-0001/2007 - 2006/0283(COD))

309

P6_TC1-COD(2006)0283
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. november 14-én került elfogadásra a befektetési vállalatok és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló 2006/49/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

309

P6_TA(2007)0513
A hitelintézetek tevékenységének megkezdése és folytatása (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I
Az Európai Parlament 2007. november 14-i jogalkotási állásfoglalása a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló 2006/48/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0902 - C6-0023/2007 - 2006/0284(COD))

310

P6_TC1-COD(2006)0284
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. november 14-én került elfogadásra a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló 2006/48/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

310

P6_TA(2007)0514
Életbiztosítás (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I
Az Európai Parlament 2007. november 14-i jogalkotási állásfoglalása az életbiztosításról szóló 2002/83/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0917 - C6-0028/2007 - 2006/0299(COD))

311

P6_TC1-COD(2006)0299
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. november 14-én került elfogadásra az életbiztosításról szóló 2002/83/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

311

P6_TA(2007)0515
A hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások felügyelete (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I
Az Európai Parlament 2007. november 14-i jogalkotási állásfoglalása a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről szóló 2002/87/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0916 - C6-0014/2007 - 2006/0300(COD))

312

P6_TC1-COD(2006)0300
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. november 14-én került elfogadásra pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről szóló 2002/87/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

312

P6_TA(2007)0516
A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I
Az Európai Parlament 2007. november 14-i jogalkotási állásfoglalása a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló 2003/6/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0913 - C6-0016/2007 - 2006/0301(COD))

313

P6_TC1-COD(2006)0301
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. november 14-én került elfogadásra a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló 2003/6/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

313

P6_TA(2007)0517
A pénzügyi eszközök piacai (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I
Az Európai Parlament 2007. november 14-i jogalkotási állásfoglalása a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0910 - C6-0018/2007 - 2006/0305(COD))

314

P6_TC1-COD(2006)0305
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. november 14-én került elfogadásra a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

314

P6_TA(2007)0518
Az értékpapírokról szóló tájékoztató (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I
Az Európai Parlament 2007. november 14-i jogalkotási állásfoglalása az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0911 - C6-0020/2007 - 2006/0306 (COD))

315

P6_TC1-COD(2006)0306
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. november 14-én került elfogadásra az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

315

P6_TA(2007)0519
A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexe (Schengeni határellenőrzési kódex) (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I
Az Európai Parlament 2007. november 14-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Parlament és a Tanács a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló rendeletre irányuló javaslatáról (COM(2006)0904 - C6-0015/2007 - 2006/0279(COD))

316

P6_TC1-COD(2006)0279
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. november 14-én került elfogadásra a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló .../2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

316

P6_TA(2007)0520
A géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátása (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I
Az Európai Parlament 2007. november 14-i jogalkotási állásfoglalása a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 2001/18/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0920 - C6-0031/2007 - 2006/0296(COD))

317

P6_TC1-COD(2006)0296
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. november 14-én került elfogadásra a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 2001/18/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

317

P6_TA(2007)0521
A biocid termékek forgalomba hozatala (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I
Az Európai Parlament 2007. november 14-i jogalkotási állásfoglalása a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0923 - C6-0007/2007 - 2006/0288(COD))

318

P6_TC1-COD(2006)0288
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. november 14-én került elfogadásra a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról. szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

318

P6_TA(2007)0522
Az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálata (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I
Az Európai Parlament 2007. november 14-i jogalkotási állásfoglalása az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosítására vonatkozó európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0903 - C6-0024/2007 - 2006/0285(COD))

319

P6_TC1-COD(2006)0285
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. november 14-én került elfogadásra az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

319

P6_TA(2007)0523
Nemzetközi számviteli standardok (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I
Az Európai Parlament 2007. november 14-i jogalkotási állásfoglalása a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló 1606/2002/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0918 - C6-0029/2007 - 2006/0298(COD))

320

P6_TC1-COD(2006)0298
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. november 14-én került elfogadásra a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló 1606/2002/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

320

P6_TA(2007)0524
A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzése (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I
Az Európai Parlament 2007. november 14-i jogalkotási állásfoglalása a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0906 - C6-0022/2007 - 2006/0281(COD))

321

P6_TC1-COD(2006)0281
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. november 14-én került elfogadásra a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

321

P6_TA(2007)0525
1-benzilpiperazin (BZP) *
Az Európai Parlament 2007. november 14-i jogalkotási állásfoglalása az 1-benzilpiperazin (BZP) ellenőrzési intézkedéseknek és büntetőjogi rendelkezéseknek alávetni kívánt, új szintetikus kábítószerként való meghatározásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0430 - 11974/2007 - C6-0285/2007 - 2007/0811(CNS))

322

P6_TA(2007)0526
Nemzetközi számviteli standardok
Az Európai Parlament 2007. november 14-i állásfoglalása a Bizottságnak az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendelet módosításáról szóló rendelettervezetéről az operatív szegmensek kiadásával kapcsolatos 8. nemzetközi pénzügyi beszámolási szabvány (IFRS) tekintetében

323

P6_TA(2007)0527
Nemzetközi számviteli standardok alkalmazása
Az Európai Parlament 2007. november 14-i állásfoglalása a 809/2004/EK rendeletnek a tájékoztatókba foglalt múltbeli adatok összeállítását szabályozó számviteli standardok vonatkozásában történő módosításáról szóló bizottsági rendelettervezetről a nemzetközileg elfogadott számviteli standardok szerint készített információk harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által történő használatáról szóló bizottsági határozattervezetről

325

P6_TA(2007)0528
EU-Oroszország csúcstalálkozó
Az Európai Parlament 2007. november 14-i állásfoglalása az EU-Oroszország csúcstalálkozóról

329

P6_TA(2007)0529
Jelentés a Petíciós Bizottság 2006. évi tanácskozásairól
Az Európai Parlament 2007. november 14-i állásfoglalása a Petíciós Bizottság által a 2006. év során folytatott tanácskozásokról (2007/2132(INI))

334

 

2007. november 15., csütörtök

2008/C 282E/04

JEGYZŐKÖNYV

340

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Az EU bizonytalan helyzetekre adott válaszai felé: a fenntartható fejlődés, stabilitás és béke érdekében történő, nehéz körülmények közötti kötelezettségvállalásról (vita)

A szociális valóság felmérése (vita)

A Tanács közös álláspontjainak közlése

Szavazások órája

Az európai szintű politikai pártok statútuma és finanszírozása ***I (szavazás)

A közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatok ***I (szavazás)

A schengeni vívmányok alkalmazása a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia esetében * (szavazás)

Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójú tonhalállomány helyreállítása * (szavazás)

Az európai érdek: siker a globalizáció korában (szavazás)

Az Unió polgárainak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazása (szavazás)

A schengeni vívmányok rendelkezéseinek alkalmazása (szavazás)

Pakisztáni helyzet (szavazás)

A Tanács stratégiája az éghajlatváltozásról szóló, Balin tartandó konferenciával kapcsolatban (COP 13 és COP/MOP 3) (szavazás)

Az európai szomszédságpolitika megerősítése (szavazás)

Kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok Ukrajnával (szavazás)

Az EU bizonytalan helyzetekre adott válaszai felé: a fenntartható fejlődés, stabilitás és béke érdekében történő, nehéz körülmények közötti kötelezettségvállalásról

A szociális valóság felmérése (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

Keresztény közösségek a Közel-Keleten

Üzbegisztán

Szomália

Szavazások órája

Keresztény közösségek a Közel-Keleten (szavazás)

Üzbegisztán (szavazás)

Szomália (szavazás)

Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

Dokumentumok benyújtása

Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

A következő ülések időpontjai

Az ülés elnapolása

JELENLÉTI ÍV

355

I. MELLÉKLET

356

II. MELLÉKLET

372

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

418

P6_TA(2007)0530
A közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatok ***I
Az Európai Parlament 2007. november 15-i jogalkotási állásfoglalása a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0076 - C6-0090/2007 - 2007/0033(COD))

418

P6_TC1-COD(2007)0033
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. november 15-én került elfogadásra a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

418

P6_TA(2007)0531
A schengeni vívmányok teljes körű alkalmazása *
Az Európai Parlament 2007. november 15-i jogalkotási állásfoglalása a schengeni vívmányok rendelkezéseinek a Cseh Köztársaságban, az Észt Köztársaságban, a Lett Köztársaságban, a Litván Köztársaságban, a Magyar Köztársaságban, a Máltai Köztársaságban, a Lengyel Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban történő teljes körű alkalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről (11722/2007 - C6-0244/2007 - 2007/0810(CNS))

419

P6_TA(2007)0532
Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójú tonhalállomány helyreállítása *
Az Európai Parlament 2007. november 15-i jogalkotási állásfoglalása az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójú tonhalállományra vonatkozó többéves helyreállítási terv létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0169 - C6-0110/2007 - 2007/0058(CNS))

420

P6_TA(2007)0533
Európai érdek: siker a globalizáció korában
Az Európai Parlament 2007. november 15-i állásfoglalása Európai érdek: siker a globalizáció korában

422

P6_TA(2007)0534
A 2004/38/EK irányelv alkalmazása
Az Európai Parlament 2007. november 15-i állásfoglalása az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv alkalmazásáról

428

P6_TA(2007)0535
A schengeni vívmányok teljes körű alkalmazása
Az Európai Parlament 2007. november 15-i állásfoglalása a schengeni vívmányoknak a Cseh Köztársaságban, az Észt Köztársaságban, a Lett Köztársaságban, a Litván Köztársaságban, a Magyar Köztársaságban, a Máltai Köztársaságban, a Lengyel Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban történő teljes körű alkalmazásáról

432

P6_TA(2007)0536
Pakisztán
Az Európai Parlament 2007. november 15-i állásfoglalása Pakisztánról

434

P6_TA(2007)0537
Éghajlatváltozási konferencia Bali szigetén
Az Európai Parlament 2007. november 15-i állásfoglalása a globális éghajlatváltozás 2 °C-ra való csökkentéséről - az előttünk álló út a Bali szigetén tartandó éghajlatváltozási konferenciáig és azon túl (COP 13 és COP/MOP3)

437

P6_TA(2007)0538
Az európai szomszédsági politika megerősítése
Az Európai Parlament 2007. november 15-i jogalkotási állásfoglalása az európai szomszédsági politika megerősítéséről (2007/2088(INI))

443

P6_TA(2007)0539
Az Ukrajnával való kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok
Az Európai Parlament 2007. november 15-i állásfoglalása az Ukrajnával való kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról (2007/2022(INI))

452

P6_TA(2007)0540
A fejlődő országokban kialakult törékeny helyzetekre való uniós reagálásról
Az Európai Parlament 2007. november 15-i állásfoglalása a fejlődő országokban kialakult törékeny helyzetekre való uniós reagálásról

460

P6_TA(2007)0541
A szociális valóság felmérése
Az Európai Parlament 2007. november 15-i állásfoglalása a szociális valóság felméréséről 2007/2104(INI)

463

P6_TA(2007)0542
Keresztény közösségek
Az Európai Parlament 2007. november 15-i állásfoglalása azokról a súlyos eseményekről, melyek veszélybe sodorják a keresztény közösségek létét és más vallási közösségeket

474

P6_TA(2007)0543
Üzbegisztán
Az Európai Parlament 2007. november 15-i állásfoglalása Üzbegisztánról

478

P6_TA(2007)0544
Szomália
Az Európai Parlament 2007. november 15-i állásfoglalása Szomáliáról

479


Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

**I

Együttműködési eljárás: első olvasat

**II

Együttműködési eljárás: második olvasat

***

Hozzájárulási eljárás

***I

Együttdöntési eljárás: első olvasat

***II

Együttdöntési eljárás: második olvasat

***III

Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)

A szavazások órájával kapcsolatos információ

Eltérő rendelkezés hiányában, az előadók írásban tájékoztatják a szavazás előtt az elnökséget a módosításokkal kapcsolatos véleményükről.

Parlamenti bizottságok rövidítései

AFET

Külügyi Bizottság

DEVE

Fejlesztési Bizottság

INTA

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BUDG

Költségvetési Bizottság

CONT

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

ECON

Gazdasági és Monetáris Bizottság

EMPL

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

ENVI

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

ITRE

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

IMCO

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

TRAN

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

REGI

Regionális Fejlesztési Bizottság

AGRI

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

PECH

Halászati Bizottság

CULT

Kulturális és Oktatási Bizottság

JURI

Jogi Bizottság

LIBE

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

AFCO

Alkotmányügyi Bizottság

FEMM

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

PETI

Petíciós Bizottság

Képviselőcsoportok rövidítései

PPE-DE

az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja

PSE

az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja

ALDE

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport

UEN

a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja

Verts/ALE

a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja

GUE/NGL

az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja

IND/DEM

Függetlenség és Demokrácia Képviselőcsoport

ITS

az Identitás, Hagyomány, Szuverenitás képviselőcsoport

NI

Független képviselők

HU

 

Top