EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0487

2005/487/EK: A Βizottság határozata (2005. július 4.) a triazamatnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az ezt a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2005) 1960. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

HL L 174., 2005.7.7, p. 72–73 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
HL L 349M., 2006.12.12, p. 180–181 (MT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/487/oj

7.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 174/72


A ΒIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. július 4.)

a triazamatnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az ezt a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2005) 1960. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/487/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése szerint a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik olyan, az irányelv I. mellékletében nem szereplő hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amely hatóanyagok az irányelvről szóló értesítés után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat egy munkaprogram keretei között, fokozatosan vizsgálják.

(2)

A 451/2000/EK (2) és a 703/2001/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat. A triazamat hatóanyag tekintetében az értesítő 2004. július 7-én arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a továbbiakban nem kívánja kezdeményezni e hatóanyag felvételét a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe. Ennek következtében ez a hatóanyag nem kerül felvételre az említett mellékletbe, és a tagállamoknak vissza kell vonniuk minden olyan növényvédő szer engedélyét, amely trizamatot tartalmaz.

(3)

A meglévő készletek megsemmisítése, tárolása, forgalomba hozatala és felhasználása céljára türelmi időt kell megállapítani, amely lehetővé teszi, hogy ezeket a készleteket egy további, növénytermesztésre alkalmas időszak során felhasználják.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A triazamat nem kerül felvételre a 91/414/EGK irányelv I. melléklete szerinti hatóanyagok jegyzékébe.

2. cikk

A tagállamok kötelesek gondoskodni:

1.

a triazamatot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének 2006.1.4-ig történő visszavonásáról;

2.

arról, hogy a triazamatot tartalmazó növényvédő szereket e határozat közzétételét követően ne engedélyezzék, illetőleg engedélyüket ne újítsák meg.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdése értelmében a meglévő készletek megsemmisítése, tárolása, forgalomba hozatala és felhasználása céljára biztosított esetleges türelmi idő a lehető legrövidebb legyen, és legfeljebb 2007.1.4-ig tarthat.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 4-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2005/34/EK bizottsági irányelvvel (HL L 125., 2005.5.18., 5. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 55., 2000.2.29., 25. o. A legutóbb az 1044/2003/EK rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 32. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 98., 2001.4.7., 6. o.


Top