EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:174:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 174, 07. heinäkuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 174

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
7. heinäkuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1055/2005, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2005, julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1056/2005, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2005, liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1057/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1058/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän ohran vientitukea koskevan tarjouskilpailun avaamisesta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1059/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän tavallisen vehnän vientitukea koskevan tarjouskilpailun avaamisesta

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1060/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, Slovakian interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1061/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, Puolan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1062/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, Itävallan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

30

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1063/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, Tšekin interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

36

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1064/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, Liettuan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

42

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1065/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, Saksan interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

48

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1066/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, Unkarin interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta

54

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1067/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 562/2000 muuttamisesta

60

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1068/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, interventioelinten suorittamaan viljan haltuunottoon sovellettavista menettelyistä sekä menetelmistä viljan laadun määrittämiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 824/2000 muuttamisesta

65

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1069/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

69

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1070/2005, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

71

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä heinäkuuta 2005, triatsamaatin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1960)  ( 1 )

72

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top