EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987L0328

A Tanács irányelve (1987. június 18.) a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak tenyésztés céljára történő engedélyezéséről

HL L 167., 1987.6.26, p. 54–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; hatályon kívül helyezte: 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/328/oj

31987L0328Hivatalos Lap L 167 , 26/06/1987 o. 0054 - 0055
finn különkiadás fejezet 3 kötet 23 o. 0208
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 23 o. 0208


A Tanács irányelve

(1987. június 18.)

a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak tenyésztés céljára történő engedélyezéséről

(87/328/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 3768/85/EGK rendelettel [1] módosított, a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló, 1977. július 25-i 77/504/EGK tanácsi határozatra [2] és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 77/504/EGK irányelv célja a szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállatok Közösségen belüli kereskedelmének fokozatos liberalizálása; mivel e célból az ilyen állatok és spermáik tenyésztés céljára történő engedélyezésére vonatkozóan további harmonizációra van szükség;

mivel e tekintetben meg kell akadályozni, hogy a nemzeti rendelkezések megtiltsák, korlátozzák vagy akadályozzák a Közösségen belüli kereskedelmet a szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállatok és spermáik tenyésztés céljára történő engedélyezésére vonatkozóan, ezt a természetes fedeztetés vagy a mesterséges termékenyítés esetén is alkalmazni kell;

mivel a nőivarú fajtatiszta tenyészmarhákra vonatkozóan nem állhat fenn tilalom, korlátozás vagy akadály;

mivel a mesterséges termékenyítés a legjobb tenyészállatok elterjesztésének és ezáltal a szarvasmarha-tenyésztés fejlesztésének értékes technikája; mivel ennek során azonban a származási tulajdonságok romlását el kell kerülni, különösen a hímivarú tenyészállatok esetében, amelyek genetikai értékeit, valamint örökletes hiányosságoktól való mentességeit biztosítani kell;

mivel különbséget kell tenni valamely tagállamban a tenyésztéshez előírt valamennyi vizsgálaton átesett fajtatiszta bikák és spermájuk mesterséges termékenyítés céljára történő engedélyezése, illetve a bikák és spermájuk kizárólag vizsgálati céljára történő engedélyezése között;

mivel létre kell hozni egy, különösen a vizsgálati eredmények értékelése során felmerülő nehézségek megoldására szolgáló eljárást;

mivel az a rendelkezés, hogy a spermának a mesterséges termékenyítésért felelős hivatalosan elismert központból kell származnia, alkalmas a kívánt cél eléréséhez szükséges biztosíték nyújtására;

mivel kívánatos, hogy a fajtatiszta tenyészbikákat és spermájukat e bikák vércsoportja alapján vagy valamely más megfelelő módszerrel azonosítsák;

mivel gondoskodni kell bizonyos testületek kijelöléséről, hogy együttműködjenek a vizsgálati módszerek és az eredmények értékelésének egységesítése során;

mivel Spanyolországban és Portugáliában – a jelenleg fennálló sajátos körülmények fényében – további haladékra van szükség ezen irányelv végrehajtására,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy – az állat-egészségügyi szabályok sérelme nélkül – a nőivarú fajtatiszta tenyészmarhák tenyésztés céljára történő és a fajtatiszta tenyészbikák természetes fedeztetés céljára történő engedélyezése semmilyen tilalom, korlátozás alá nem esik vagy akadályba nem ütközik.

2. cikk

(1) Egy tagállam nem tilthatja, korlátozhatja vagy akadályozhatja:

- a fajtatiszta tenyészbikák hivatalos vizsgálat céljára történő engedélyezését vagy spermájuk használatát a hivatalos vizsgálat végrehajtására elismert szervezetek vagy szövetségek számára szükséges mennyiségi határokon belül,

- a fajtatiszta tenyészbikák területén történő mesterséges termékenyítés céljára történő engedélyezését vagy azok spermájának használatát, ha a bikákat egy tagállamban a 86/130/EGK irányelvvel [3] összhangban elvégzett vizsgálatok alapján mesterséges termékenyítés céljára engedélyezték.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés végrehajtása vitához vezetne, különösen a vizsgálatok eredményeinek értelmezése tekintetében, a tenyésztők kikérhetik szakember véleményét.

A szakértői vélemény alapján – egy tagállam kérésére – megfelelő intézkedéseket lehet elfogadni a 77/504/EGK irányelv 8. cikkében meghatározott eljárással összhangban.

(3) A (2) bekezdés végrehajtására vonatkozó általános szabályokat a 77/504/EGK irányelv 8. cikkében meghatározott eljárással összhangban fogadják el.

3. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a 2. cikkben említett fajtatiszta tenyészbikák és spermájuk használatának feltétele, hogy e bikákat a 77/504/EGK irányelv 8. cikkében meghatározott eljárással összhangban megállapítandó vércsoportelemzéssel vagy más megfelelő módszerrel azonosítsák.

4. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a – 2. cikkben említett – Közösségen belüli kereskedelembe szánt spermát egy hivatalosan elismert mesterséges termékenyítési központban gyűjtötték, kezelték és tárolták.

5. cikk

A Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel egy vagy több referenciaközpontot jelöl ki, amelyek a vizsgálati módszereknek és a vizsgálati eredmények értékelésének egységesítéséért felelősek.

6. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1989. január 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság további három év haladékot kap, hogy megfeleljen ennek az irányelvnek.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1987. június 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. De Keersmaeker

[1] HL L 362., 1985.12.31., 8. o.

[2] HL L 206., 1977.8.12., 8. o.

[3] HL L 101., 1986.4.17., 37. o.

--------------------------------------------------

Top