EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_006_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 06

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 006

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1986

L 331

9

 

 

31986R3574

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3574/86 на Комисията от 24 ноември 1986 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2806/79 относно обмена на информация за свинското месо между държавите-членки и Комисията

3

1986

L 348

32

 

 

31986R3749

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3749/86 на Комисията от 9 декември 1986 година относно определяне на правопораждащия факт за изчисляване на налози и възстановявания в сектор ориз

4

1986

L 361

18

 

 

31986R3886

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3886/86 на Комисията от 19 декември 1986 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1119/79 относно установяване на специални разпоредби за прилагане на системата от лицензии за внос на семена

5

1987

L 040

9

 

 

31987R0393

 

 

 

Рeгламент (ЕИО) № 393/87 на Комисията от 9 февруари 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1963/79 относно установяване на подробни правила за прилагане на възстановяване при производство за маслиново масло, използвано в производството на определени консервирани храни

6

1987

L 049

37

 

 

31987D0119

 

 

 

Решение на Комисията от 13 януари 1987 година относно списъка с предприятия в Бразилия, които са одобрени за целите на вносa на месни продукти в Общността

7

1987

L 049

39

 

 

31987L0120

 

 

 

Директива на Комисията от 14 януари 1987 година за изменение на някои Директиви на Съвета относно търговията със семена и посадъчен материал

10

1987

L 051

41

 

 

31987D0124

 

 

 

Решение на Комисията от 19 януари 1987 година относно списъка с предприятия в Чили, които са одобрени за целите на вноса на прясно месо в Общността

15

1987

L 057

26

 

 

31987R0569

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 569/87 на Комисията от 26 февруари 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3143/85 относно продажбата по намалени цени на масло от интервенция, предназначено за директна консумация под формата на концентрирано масло

17

1987

L 062

10

 

 

31987R0649

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 649/87 на Комисията от 3 март 1987 година относно установяване на подробни правила за създаване на лозарски регистър на Общността

18

1987

L 062

22

 

 

31987D0149

 

 

 

Решение на Съвета от 3 ноември 1986 година относно сключването на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Съединените американски щати относно средиземноморските преференции, цитрусови плодове и тестени изделия Съгласно поправките от 24 февруари 1987 година

26

1987

L 062

23

 

 

21987A0305(01)

 

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Съединените американски щати

27

1987

L 071

33

 

 

31987L0181

 

 

 

Директива на Съвета oт 9 март 1987 година за изменение на приложението към Директива 79/117/ЕИО на Съвета относно забраната за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества

36

1987

L 079

14

 

 

31987R0801

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 801/87 на Съвета от 16 март 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1883/78 относно определяне на общи правила за финансирането на интервенции от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция Гарантиране

37

1987

L 080

37

 

 

31987D0206

 

 

 

Решение на Комисията от 12 март 1987 година за изменение за втори път на Решение 76/806/ЕИО за определяне на допълнителни разпоредби, отнасящи се до статистическите изследвания, които държавите-членки следва да извършат с цел определяне на производствения потенциал на овощните насаждения от определени видове

39

1987

L 093

11

 

 

31987D0221

 

 

 

Решение на Комисията от 24 март 1987 година относно определяне на образец на санитарен сертификат по отношение на месни продукти от Аржентина, Бразилия и Уругвай

41

1987

L 099

18

 

 

31987D0231

 

 

 

Решение на Съвета от 7 април 1987 година за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 72/461/ЕИО по отношение на някои мерки, свързани с чумата по свинете

45

1987

L 106

20

 

 

31987R1096

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1096/87 на Комисията от 21 април 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3143/85 относно продажбата по намалени цени на масло от интервенция, предназначено за директна консумация под формата на концентрирано масло

47

1987

L 113

31

 

 

31987R1181

 

 

 

Регламент (EО) № 1181/87 на Комисията от 29 април 1987 година относно изменение на Регламент (EИО) № 2220/85 за определяне на общи подробни правила за прилагането на системата от гаранции за селскостопанските продукти

48

1987

L 121

46

 

 

31987D0257

 

 

 

Решение на Комисията от 28 април 1987 година относно списъка с предприятия в Съединените американски щати, които са одобрени за целите на вноса на прясно месо в Общността

50

1987

L 123

8

 

 

31987D0260

 

 

 

Решение на Комисията от 28 април 1987 година относно предоставяне на дерогация за Нидерландия и определяне на еквивалентните санитарни условия, които трябва да бъдат съблюдавани по отношение на разфасоването на прясно месо

54

1987

L 126

20

 

 

31987D0266

 

 

 

Решение на Комисията от 8 май 1987 година относно признаването, че схемата за медицински преглед на персонала, представена от Нидерландия, предлага еквивалентни гаранции

56

1987

L 127

18

 

 

31987R1351

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1351/87 на Комисията от 15 май 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1868/77 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2782/75 относно производството и търговията с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми

60

1987

L 146

36

 

 

31987R1591

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1591/87 на Комисията от 5 юни 1987 година относно определяне на стандартите за качество на главесто зеле, брюкселско зеле, дръжкова целина, спанак и сливи

61

1987

L 153

35

 

 

31987R1654

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1654/87 на Комисията от 12 юни 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2213/83 относно стандартите за качество на зрял кромид лук

78

1987

L 155

26

 

 

31987D0309

 

 

 

Решение на Комисията от 2 юни 1987 година относно одобряване на неизличимото отпечатване на предписана информация върху опаковки със семена от определени фуражни култури

79

1987

L 167

54

 

 

31987L0328

 

 

 

Директива на Съвета от 18 юни 1987 година относно одобрението за развъждане на чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък

80

1987

L 170

20

 

 

31987R1807

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1807/87 на Комисията от 29 юни 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3143/85 относно продажбата по намалени цени на масло от интервенция, предназначено за директна консумация под формата на концентрирано масло

82

1987

L 182

36

 

 

31987R1898

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1898/87 на Съвета от 2 юли 1987 година относно закрила на наименованията, използвани в търговията с мляко и млечни продукти

83

1987

L 192

20

 

 

31987R2048

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2048/87 на Комисията от 10 юли 1987 година за определяне на подробни правила за прилагане на специални мерки за внос на маслиново масло с произход от Тунис

87

1987

L 196

3

 

 

31987R2095

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2095/87 на Съвета от 13 юли 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1883/78 относно определяне на общи правила за финансирането на интервенции от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция Гарантиране

89

1987

L 228

43

 

 

31987D0424

 

 

 

Решение на Комисията от 14 юли 1987 година относно списъка с предприятия в Съединените мексикански щати, които са одобрени за целите на вноса на прясно месо в Общността

90

1987

L 261

11

 

 

31987R2723

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2723/87 на Комисията от 10 септември 1987 година за определяне на специални подробни правила за прилагането на режима на възстановявания при износ на зърнени култури, изнасяни под формата на тестени изделия, включени в позиция № 19.03 от Общата митническата тарифа

92

1987

L 273

40

 

 

31987L0477

 

 

 

Директива на Комисията oт 9 септември 1987 година за изменение за трети път на приложението към Директива 79/117/ЕИО на Съвета за забрана на пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита, съдържащи някои активни вещества

99

1987

L 273

43

 

 

31987L0480

 

 

 

Директива на Комисията от 9 септември 1987 година за изменение на Директиви 66/401/ЕИО и 69/208/ЕИО на Съвета относно търговията съответно със семена от фуражни култури и със семена от маслодайни и влакнодайни култури

100

1987

L 280

28

 

 

31987L0489

 

 

 

Директива на Съвета от 22 септември 1987 година за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 72/461/ЕИО по отношение на някои мерки, свързани с чумата по свинете

102

1987

L 289

32

 

 

31987D0505

 

 

 

Решение на Съвета от 13 юли 1987 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма, с което се изменя Споразумението между Европейската икономическа общност и Швейцарската конфедерация относно някои сирена

104

1987

L 301

21

 

 

31987R3169

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3169/87 на Комисията от 23 октомври 1987 година за изменение на Регламенти (ЕИО) № 32/82, (ЕИО) № 1964/82 и (ЕИО) № 74/84 относно извършването на митническите формалности при износ на някои видове говеждо и телешко месо, за които се предоставят специални възстановявания

105

1987

L 301

23

 

 

31987R3170

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3170/87 на Комисията от 23 октомври 1987 година за определяне на подробни правила за прилагане на специални мерки за внос на маслиново масло с произход от Тунис

107

1987

L 326

25

 

 

31987R3427

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3427/87 на Комисията от 16 ноември 1987 година за определяне на подробни правила за интервенция на пазара на ориз

109

1987

L 327

7

 

 

31987R3434

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3434/87 на Комисията от 17 ноември 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2973/79 и Регламент (ЕИО) № 2377/80 относно някои режими на внос и износ на говеждо и телешко месо

111

1987

L 337

57

 

 

31987R3556

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3556/87 на Комисията от 26 ноември 1987 година относно определяне на допълнителни подробни правила за прилагане на режима на сертификати за предварително фиксиране за някои продукти от сектора на зърнените култури, изнасяни под формата на тестени изделия и включени в позиция № 19.03 на Общата митническа тарифа

113

1987

L 340

27

 

 

31987R3618

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3618/87 на Съвета от 30 ноември 1987 година относно сключването на споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Република Тунис относно изменение на споразумението, засягащо някои вина с произход от Тунис с гарантирано наименование за произход

115

1987

L 341

35

 

 

31987D0562

 

 

 

Решение на Комисията от 24 ноември 1987 година относно предоставяне на дерогация на Федерална република Германия и определяне на еквивалентните санитарни условия, които трябва да бъдат съблюдавани по отношение на разфасоването на прясно месо

116

1987

L 352

1

 

 

31987R3730

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3730/87 на Съвета от 10 декември 1987 година относно определяне на общи правила за снабдяването с храна от интервенционни складове на определени организации и за разпределянето ѝ сред най-нуждаещите се лица в Общността

118

1987

L 363

27

 

 

31987R3858

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3858/87 на Комисията от 22 декември 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1351/72 за признаване на групи от хмелопроизводители

120

1987

L 363

28

 

 

31987R3859

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3859/87 на Комисията от 22 декември 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2723/87 относно определяне на специални подробни правила за прилагането на режима на възстановявания при износ на зърнени култури, изнасяни под формата на тестени изделия, включени в позиция № 19.03 от Общата митническа тарифа

121

1987

L 366

1

 

 

31987R3846

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията от 17 декември 1987 година за въвеждане на номенклатура на селскостопанските продукти, подлежащи на възстановявания при износ

123

1987

L 370

11

 

 

31987R3906

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3906/87 на Съвета от 22 декември 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2759/75 относно общата организация на пазара на свинско месо и на Регламент (ЕИО) № 2766/75 относно установяване на списък на продуктите, за които са фиксирани шлюзови цени и за определяне на правила за фиксиране на шлюзовата цена на кланичните трупове от свине

126

1987

L 376

7

 

 

31987R3986

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3986/87 на Комисията от 22 декември 1987 година за изменение на различни регламенти, отнасящи се до прилагането на общата организация на пазарите на птиче месо като следствие от въвеждането на Комбинираната номенклатура

129

1987

L 376

20

 

 

31987R3987

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3987/87 на Комисията от 22 декември 1987 година за изменение на различни регламенти, осигуряващи прилагането на общата организация на пазарите на яйца и птиче месо като следствие от въвеждането на Комбинираната номенклатура

142

1987

L 376

31

 

 

31987R3988

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3988/87 на Комисията от 22 декември 1987 година за изменение на някои актове относно прилагането на общата организация на пазарите на говеждо и телешко месо поради въвеждането на Комбинираната номенклатура

153

1987

L 377

19

 

 

31987R3991

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3991/87 на Комисията от 23 декември 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 234/68 за създаване на обща организация на пазара на живи дървета и други растения, луковици, корени и подобни на тях, рязани цветя и декоративна зеленина

170

1987

L 377

44

 

 

31987R4001

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 4001/87 на Комисията от 23 декември 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2783/75 относно определяне на специални мерки по отношение на яйчен албумин и млечен албумин

171

1987

L 377

48

 

 

31987R4005

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 4005/87 на Комисията от 23 декември 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 845/72 относно специалните мерки за подпомагане на отглеждането на копринени буби

172

1987

L 379

29

 

 

31987R4056

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 4056/87 на Комисията от 22 декември 1987 година за определяне методите на анализ и други разпоредби с технически характер, необходими за прилагането на Регламент (ЕИО) № 3035/80 на Съвета за определяне по отношение на някои селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са предмет на приложение II към Договора, на общите правила за предоставяне на възстановявания при износ и на критериите за определяне на размера им

173

1987

L 379

31

 

 

31987R4057

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 4057/87 на Комисията от 22 декември 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3556/87 относно определяне на допълнителни подробни правила за прилагане на режима на сертификати за предварително фиксиране за някои продукти от сектора на зърнените култури, изнасяни под формата на тестени изделия и включени в позиция № 19.03 на Общата митническа тарифа

175

1987

L 392

19

 

 

31987R4154

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 4154/87 на Комисията от 22 декември 1987 година относно определяне методите за анализ и други технически разпоредби, необходими за прилагането на Регламент (ЕИО) № 3033/80 относно определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени при преработката на селскостопански продукти

177

1987

L 392

29

 

 

31987R4155

 

 

 

Регламент (ЕИО) 4155/87 на Комисията от 22 декември 1987 година за изменение на някои регламенти относно прилагането на общата организация на пазара на яйца като следствие от въвеждането на Комбинираната номенклатура

187

1987

L 392

46

 

 

31987R4160

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 4160/87 на Комисията от 29 декември 1987 година за изменение на Регламенти (ЕИО) № 391/68 и (ЕИО) № 2764/75 относно свинското месо като следствие от въвеждането на Комбинираната номенклатура

193

1988

L 045

25

 

 

31988R0442

 

 

 

Регламент (EИО) № 442/88 на Комисията от 17 февруари 1988 година за изменение на Регламенти (EИО) № 2315/76 и (EИО) № 2191/81 относно продажбата на масло на намалена цена и предоставянето на помощ за закупуване на масло от институции и организации с нестопанска цел

195

1988

L 053

90

 

 

31988D0089

 

 

 

Решение на Съвета от 22 февруари 1988 година относно включването на допълнителен протокол към споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция

197

1988

L 056

1

 

 

31988R0571

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета от 29 февруари 1988 година относно организирането на изследванията на Общността на структурата на земеделските стопанства за периода 1988—1997 г.

198

1988

L 062

32

 

 

31988D0124

 

 

 

Решение на Комисията от 21 януари 1988 година относно определяне на образците на сертификатите за родословие за семенната течност и ембрионите от чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък и на данните, които трябва да се съдържат в тези сертификати

212

1988

L 070

12

 

 

31988R0675

 

 

 

Регламент (EИО) № 675/88 на Комисията от 15 март 1988 година за определяне на подробни правила за помощите за производство някои сортове ориз

219

1988

L 080

31

 

 

31988R0775

 

 

 

Регламент (EИО) № 775/88 на Комисията от 24 март 1988 година за коригиране на Регламент (EИО) № 3143/85 относно продажбата по намалени цени на масло от интервенция, предназначено за директна консумация под формата на концентрирано масло

221

1988

L 105

20

 

 

31988D0235

 

 

 

Решение на Комисията от 7 март 1988 година относно предоставяне на дерогация за Дания и определяне на еквивалентните санитарни условия, които трябва да бъдат съблюдавани по отношение на разфасоването на прясно месо

222

1988

L 126

53

 

 

31988L0298

 

 

 

Директива на Съвета от 16 май 1988 година за изменение на Приложение II към Директиви 76/895/ЕИО и 86/362/ЕИО за определяне на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху плодове и зеленчуци и зърнени култури

224

1988

L 137

25

 

 

31988D0306

 

 

 

Решение на Съвета от 16 май 1988 година относно сключването на Европейската конвенция за защита на животните за клане

226

1988

L 137

27

 

 

21988A0602(04)

 

 

 

Европейска Конвенция за защита на животните за клане

228

1988

L 150

21

 

 

31988R1677

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1677/88 на Комисията от 15 юни 1988 година относно определяне на стандартите за качество на краставици

233

1988

L 151

82

 

 

31988L0332

 

 

 

Директива на Съвета от 13 юни 1988 година за изменение на някои директиви за търговия със семена и посадъчен материал, за да се определят правила за приложението на разпоредбите относно семената и посадъчния материал, който отговаря на по-малко строги изисквания

238

1988

L 152

23

 

 

31988R1714

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1714/88 на Комисията от 13 юни 1988 година за изменение и допълнение на някои регламенти за прилагане на общата организация на пазара на захар след въвеждането на Комбинираната номенклатура

240

1988

L 177

57

 

 

31988D0363

 

 

 

Решение на Комисията от 13 юни 1988 година относно предоставяне на дерогация на Обединеното кралство и определяне на еквивалентните санитарни условия, които трябва да бъдат съблюдавани по отношение на разфасоването на прясно месо

252

1988

L 185

6

 

 

31988R2050

 

 

 

Регламент (EИО) № 2050/88 на Съвета от 24 юни 1988 година за изменение на Регламент (EИО) № 1883/78 относно определяне на общи правила за финансирането на интервенции от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция Гарантиране

254

1988

L 187

31

 

 

31988L0380

 

 

 

Директива на Съвета от 13 юни 1988 година за изменение на Директиви 66/400/EИО, 66/401/EИО, 66/402/EИО, 66/403/EИО, 69/208/EИО, 70/457/EИО и 70/458/EИО за търговията със семена от цвекло, семена от фуражни култури, семена от зърнени култури, посадъчен материал от картофи, семена от маслодайни и влакнодайни култури и семена от зеленчуци и за общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове

256

1988

L 189

25

 

 

31988D0397

 

 

 

Решение на Комисията от 12 юли 1988 година за координиране на правилата за прилагане на член 6 от Директива 85/511/ЕИО на Съвета, установени от държавите-членки

274

1988

L 194

10

 

 

31988L0407

 

 

 

Директива на Съвета от 14 юни 1988 година относно определяне на ветеринарно-санитарните изисквания за внос и търговия в рамките на Общността с дълбоко замразена сперма от животни от рода на едрия рогат добитък

276

1988

L 194

28

 

 

31988L0409

 

 

 

Директива на Съвета от 15 юни 1988 година за определяне на ветеринарно-санитарните правила, приложими за месо, предназначено за местния пазар и размера на таксите, налагани по силата на Директива 85/73/EИО по отношение на инспекцията на такова месо

290

Top