EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1987:167:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 167, 26. juni 1987


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 167
30. årgang
26. juni 1987Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1760/87 af 15. juni 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 797/85, (EØF) nr. 270/79, (EØF) nr. 1360/78 og (EØF) nr. 355/77 for så vidt angår landbrugsstrukturerne og tilpasningen af landbruget til den nye markedssituation samt bevaringen af landskabet

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1761/87 af 22. juni 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 2176/84 om beskyttelse mod dumpingimport eller subsidieret import fra lande, der ikke er medlemmer af Det europæiske økonomiske Fællesskab

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1762/87 af 25. juni 1987 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1763/87 af 25. juni 1987 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1764/87 af 25. juni 1987 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

15

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1765/87 af 24. juni 1987 om ændring af og tilføjelse til forordning (EØF) nr. 1769/86 og (EØF) nr. 1971/86 for så vidt angår de tyrkiske eksportørsammenslutninger for beklædningsprodukter

18

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1766/87 af 24. juni 1987 om indstilling af fiskeri efter hestemakrel fra fartøjer, som fører medlemsstaternes flag, bortset fra spansk og portugisisk flag

19

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1767/87 af 25. juni 1987 om udbydelse i licitation med henblik på salg til udførsel af tobak i baller, som det græske interventionsorgan ligger inde med

20

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1768/87 af 25. juni 1987 om fastsættelsen af fristen for indgivelse af ansøgninger om støtten til privat oplagring inden for svinekødsektoren

22

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1769/87 af 25. juni 1987 om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for sække og poser til emballage under varekategori nr. 33 (kode 40.0330), som har oprindelse i Brasilien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3925/86

23

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1770/87 af 25. juni 1987 om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for strømper, sokker, yder- og underbeklædningsgenstande, henhørende under position ex 60.03, 60.04 ex A, 60.05 A ex II, 61.02 A I, 61.04 A og 61.11 A under varekategori nr. 68 (kode 40.0680), som har oprindelse i Thailand og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3925/86

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1771/87 af 25. juni 1987 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for mælk og mejeriprodukter

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1772/87 af 25. juni 1987 om suspension af interventionsopkøbene af smør

47

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1773/87 af 25. juni 1987 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

48

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1774/87 af 25. juni 1987 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

52

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

87/328/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv af 18. juni 1987 om godkendelse af racerent avlskvæg til avlsbrug

54

  

Kommissionen

  

87/329/EØF:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 29. april 1987 vedrørende retningslinjerne for forvaltningen af Den europæiske Socialfond i regnskabsårene 1988-90

56

  

87/330/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 25. maj 1987 om bemyndigelse af Irland til at indføre tilsyn inden for Fællesskabet med indførslen af visse nitrogenholdige kemiske gødningsstoffer, der har oprindelse i visse tredjelande og er overgået til fri omsætning i de øvrige medlemsstater (Kun den engelske udgave er autentisk)

61
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top