EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0082

2010/82/EU: Odluka Komisije od 9. veljače 2010. o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevinskih proizvoda s obzirom na dekorativne zidne obloge u rolama i pločama (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 397) Tekst značajan za EGP

SL L 38, 11.2.2010, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/82(1)/oj

13/Sv. 54

HR

Službeni list Europske unije

236


32010D0082


L 038/11

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 9. veljače 2010.

o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevinskih proizvoda s obzirom na dekorativne zidne obloge u rolama i pločama

(priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 397)

(Tekst značajan za EGP)

(2010/82/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na građevne proizvode (1), a posebno njezin članak 20. stavak 2. točku (a),

budući da:

(1)

Direktiva 89/106/EEZ predviđa, radi uzimanja u obzir različitih razina zaštite građevinskih objekata na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, moguću potrebu uspostave razreda u dokumentima za tumačenje koji odgovaraju karakteristikama proizvoda s obzirom na svaki ključni zahtjev. Ovi su dokumenti objavljeni kao „Priopćenje Komisije u vezi s dokumentima za tumačenje Direktive 89/106/EEZ” (2).

(2)

S obzirom na ključni zahtjev sigurnosti u slučaju požara, u dokumentu za tumačenje br. 2 navodi se određeni broj međusobno povezanih mjera koje zajedno doprinose definiranju strategije sigurnosti u slučaju požara koja se u državama članicama može razvijati na različite načine.

(3)

Dokument za tumačenje br. 2 utvrđuje jednu od ovih mjera kao ograničenje stvaranja i širenja požara i dima unutar zadanog prostora ograničavajući potencijalni doprinos građevinskih proizvoda punom razvoju požara.

(4)

Razina takvog ograničenja može se izraziti jedino u smislu različitih razina reakcije proizvoda na požar tijekom njihove krajnje primjene.

(5)

Putem usklađenog rješenja, donesen je sustav razreda Odlukom Komisije 2000/147/EZ od 8. veljače 2000. o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s razredbom reakcije na požar građevinskih proizvoda (3).

(6)

U slučaju dekorativnih zidnih obloga u rolama i pločama, potrebno je primijeniti razredbu utvrđenu Odlukom 2000/147/EZ.

(7)

Reakcija na požar mnogih građevinskih proizvoda i/ili materijala, u okviru razredbe predviđene Odlukom 2000/147/EZ, dobro je utvrđena i dovoljno dobro poznata nadležnim regulatornim tijelima u državama članicama tako da ona ne zahtijevaju ispitivanja ove karakteristike ponašanja.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za graditeljstvo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Građevinski proizvodi i/ili materijali koji udovoljavaju zahtjevima karakteristike ponašanja „reakcija na požar” utvrđeni su u Prilogu, bez potrebe za daljnjim ispitivanjem.

Članak 2.

Određeni razredi koje treba primijeniti na različite građevinske proizvode i/ili materijale, u okviru razredbe reakcije na požar donesene u Odluci 2000/147/EZ, utvrđeni su u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 3.

Proizvodi se, prema potrebi, razmatraju u odnosu na njihovu krajnju primjenu.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. veljače 2010.

Za Komisiju

Günter VERHEUGEN

Potpredsjednik


(1)  SL L 40, 11.2.1989., str. 12.

(2)  SL C 62, 28.2.1994., str. 1.

(3)  SL L 50, 23.2.2000., str. 14.


PRILOG

Tablica navedena u ovom Prilogu daje popis građevinskih proizvoda i/ili materijala koji udovoljavaju svim zahtjevima karakteristike ponašanja „reakcija na požar” bez potrebe za ispitivanjem.

Tablica

Razredi reakcije na požar za dekorativne zidne obloge u rolama i pločama

Proizvod (1)

Najveća masa po jedinici površine

(g/m2)

Najveća debljina

(mm)

Razred (2)

Zidne obloge na bazi celuloznih vlakana

190

0,9

D-s3,d2

Zidne obloge na bazi celuloznih vlakana i premazane ili tiskane polimerom

470

0,7

Zidne obloge na bazi mješavine celuloznih i poliesterskih vlakana

160

0,3

Zidne obloge na bazi mješavine celuloznih i poliesterskih vlakana i premazane ili tiskane polimerom

410

0,5

Zidne obloge na bazi tkanine premazane polimerom

510

0,7

Zidne obloge od tkanog tekstila s podlogom od celuloznih vlakana ili celuloznih i poliesterskih vlakana

450

0,8

Zidne obloge od PVC pjene s podlogom od celuloznih vlakana ili celuloznih i poliesterskih vlakana

310

1,8


(1)  Proizvodi u skladu s EN 15102 postavljeni na podlogu barem klase A2-s1,d0, najmanje debljine 12 mm i najmanje gustoće 800kg/m3 uz primjenu najviše 200 g/m2 ljepila od škroba ili škroba/PVA ili celuloze/PVA.

(2)  Razred kako je predviđen u tablici 1. Priloga Odluci Komisije 2000/147/EZ.


Top