EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:129:TOC

Službeni list Europske unije, C 129, 24. travnja 2017.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 129

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.
24. travnja 2017.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Sud Europske unije

2017/C 129/01

Posljednje objave Suda Europske unije u Službenom listu Europske unije

1


 

V.   Objave

 

SUDSKI POSTUPCI

 

Sud

2017/C 129/02

Predmet C-239/16 P: Rješenje Suda (deseto vijeće) od 1. veljače 2017. – Ante Šumelj i dr. protiv Europske komisije (Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Tužba za naknadu štete — Akt o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji — Obveze u pogledu strategije reforme pravosuđa — Uvođenje i potom ukidanje javnoovršiteljske službe — Šteta koju su pretrpjele osobe imenovane javnim ovršiteljima — Valjano praćenje ispunjavanja obveza Republike Hrvatske od strane Europske komisije — Odbijanje žalbe — Žalba koja je dijelom očito nedopuštena, a dijelom očito neosnovana)

2

2017/C 129/03

Predmet C-240/16 P: Rješenje Suda (deseto vijeće) od 1. veljače 2017. – Vedran Vidmar i dr. protiv Europske komisije (Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Tužba za naknadu štete — Akt o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji — Obveze u pogledu strategije reforme pravosuđa — Uvođenje i potom ukidanje javnoovršiteljske službe — Šteta koju su pretrpjele osobe imenovane javnim ovršiteljima — Valjano praćenje ispunjavanja obveza Republike Hrvatske od strane Europske komisije — Odbacivanje žalbe — Očito nedopuštena žalba)

3

2017/C 129/04

Predmet C-241/16 P: Rješenje Suda (deseto vijeće) od 1. veljače 2017. – Darko Graf protiv Europske komisije (Žalba — Članak 181. Poslovnika Suda — Tužba za naknadu štete — Akt o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji — Obveze u pogledu strategije reforme pravosuđa — Uvođenje i potom ukidanje javnoovršiteljske službe — Šteta koju su pretrpjele osobe imenovane javnim ovršiteljima — Valjano praćenje ispunjavanja obveza Republike Hrvatske od strane Europske komisije — Odbacivanje žalbe — Očito nedopuštena žalba)

3

2017/C 129/05

Predmet C-443/16: Rješenje Suda (deseto vijeće) od 9. veljače 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid – Španjolska) – Francisco Rodrigo Sanz protiv Universidad Politécnica de Madrid (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Direktiva 1999/70/EZ — Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP — Članak 4. — Uzastopni ugovori o radu na određeno vrijeme u javnom sektoru — Restrukturiranje organizacije sveučilišta — Nacionalni propis — Integracija nastavnika sveučilišnih škola u zbor sveučilišnih profesora — Uvjet — Stjecanje doktorske titule — Preoblikovanje rada u punom radnom vremenu u radu u nepunom radnom vremenu — Primjena samo na nastavnike koji su zaposleni kao privremeni službenici — Načelo nediskriminacije)

4

2017/C 129/06

Predmet C-446/16 P: Rješenje Suda (deveto vijeće) od 7. veljače 2017. – Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH protiv Europske komisije (Žalba — Uredba (EU) br. 1151/2012 — Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode — Zajamčeno tradicionalni specijaliteti — Nepravodobno podnošenje prigovora od strane nadležnih nacionalnih tijela — Članak 181. Poslovnika Suda — Očito neosnovana žalba)

5

2017/C 129/07

Predmet C-71/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. veljače 2017. uputio Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) – David Vicente Fernandes protiv Gabinete Português de Carta Verde

5

2017/C 129/08

Predmet C-82/17 P: Žalba koju su 14. veljače 2017. podnijeli TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 15. prosinca 2016. u predmetu T-177/13: TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV/Komisija

6

2017/C 129/09

Predmet C-89/17: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. veljače 2017. uputio Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Ujedinjena Kraljevina) – Secretary of State for the Home Department protiv Rozanne Banger

7

2017/C 129/10

Predmet C-91/17 P: Žalba koju je 20. veljače 2017. podnio Cellnex Telecom S.A., prije Abertis Telecom S.A. protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 15. prosinca 2016. u spojenim predmetima T-37/15 i T-38/15, Abertis Telecom Terrestre S.A. i Telecom Castilla-La Mancha, S.A. protiv Europske komisije

8

2017/C 129/11

Predmet C-92/17 P: Žalba koju je 20. veljače 2017. podnio Telecom Castilla-La Mancha, S.A. protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 15. prosinca 2016. u spojenim predmetima T-37/15 i T-38/15, Abertis Telecom Terrestre S.A. i Telecom Castilla-La Mancha, S.A. protiv Europske komisije

9

2017/C 129/12

Predmet C-93/17: Tužba podnesena 22. veljače 2017. – Europska komisija protiv Helenske Republike

10

2017/C 129/13

Predmet C-114/17 P: Žalba koju je 3. ožujka 2017. podnijela Kraljevina Španjolska protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 15. prosinca 2016. u predmetu T-808/14, Španjolska protiv Komisije

11

2017/C 129/14

Predmet C-431/15: Rješenje predsjednika Suda od 24. siječnja 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Audiencia Provincial de Cantabria – Španjolska) – Liberbank, SA protiv Rafaela Pirisa del Campoa

12

2017/C 129/15

Predmet C-525/15: Rješenje predsjednika Suda od 9. veljače 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Audiencia Provincial de Álava – Španjolska) – Laboral Kutxa protiv Esmeralde Martínez Quesade

12

2017/C 129/16

Predmet C-554/15: Rješenje predsjednika Suda od 26. siječnja 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Audiencia Provincial de Cantabria – Španjolska) – Luca Jerónimo García Almodóvar, Catalina Molina Moreno protiv Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SAU

12

2017/C 129/17

Predmet C-1/16: Rješenje predsjednika Suda od 15. veljače 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Audiencia Provincial de A Coruña – Španjolska) – Abanca Corporación Bancaria SA protiv Maríje Isabele Vázquez Rosende

13

2017/C 129/18

Predmet C-42/16: Rješenje predsjednika Suda od 10. siječnja 2017. – Europska komisija protiv Republike Finske

13

2017/C 129/19

Predmet C-238/16: Rješenje predsjednika Suda od 18. siječnja 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Finanzgericht Münster – Njemačka) – X protiv Finanzamt I

13

2017/C 129/20

Predmet C-242/16: Rješenje predsjednika drugog vijeća Suda od 14. veljače 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Supremo Tribunal de Justiça – Portugal) – José Rui Garrett Pontes Pedroso protiv Netjets Management Limited

13

2017/C 129/21

Predmet C-309/16: Rješenje predsjednika Suda od 18. siječnja 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesverwaltungsgericht – Austrija) – Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds protiv Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

14

2017/C 129/22

Predmet C-520/16: Rješenje predsjednika Suda od 15. prosinca 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Amtsgericht Hannover – Njemačka) – Andrea Witzel, Jannis Witzel, Jazz Witzel protiv Germanwings GmbH

14

2017/C 129/23

Predmet C-521/16: Rješenje predsjednika Suda od 19. siječnja 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Amtsgericht Hannover – Njemačka) – Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter, Carolin Marie Vetter protiv Germanwings GmbH

14

 

Opći sud

2017/C 129/24

Predmet T-622/14: Presuda Općeg suda od 7. ožujka 2017. – Lauritzen Holding protiv EUIPO-a –DK Company (IWEAR) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava verbalnog žiga Europske unije IWEAR — Raniji verbalni žig Europske unije INWEAR — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

15

2017/C 129/25

Predmet T-741/14: Presuda Općeg suda od 14. ožujka 2017. – Hersill protiv EUIPO-a – KCI Licensing (VACUP) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava za registraciju verbalnog žiga Europske unije VACUP — Raniji verbalni žigovi Europske unije MINIVAC i V.A.C. — Nepostojanje stvarne uporabe ranijeg žiga — Članak 42. stavci 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

15

2017/C 129/26

Predmet T-276/15: Presuda Općeg suda od 14. ožujka 2017. – Edison protiv EUIPO-a – Eolus Vind (e) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava za registraciju figurativnog žiga Europske unije — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

16

2017/C 129/27

Predmet T-278/15 P: Presuda Općeg suda od 1. ožujka 2017. – ESVD protiv KL-a („Žalba — Javna služba — Službenici — Promaknuće — Promaknuće za 2013. godinu — Neupisivanje na listu promaknutih službenika — Nepostojanje pogreške koja se tiče prava”)

17

2017/C 129/28

Predmet T-346/15: Presuda Općeg suda od 14. ožujka 2017. – Bank Tejarat protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja protiv Irana s ciljem sprječavanja nuklearnog naoružanja — Zamrzavanje sredstava — Ponovno upisivanje imena tužitelja na liste — Obveza obrazlaganja — Očita pogreška u ocjeni — Pravomoćnost — Zlouporaba ovlasti — Temeljna prava”)

17

2017/C 129/29

Predmet T-504/15: Presuda Općeg suda od 8. ožujka 2017. – Rafhaelo Gutti protiv EUIPO-a – Transformados del Sur (CAMISERIA LA ESPAÑOLA) („Žig Europske unije — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Europske unije CAMISERIA LA ESPAÑOLA — Raniji nacionalni figurativni žig koji predstavlja dvije ukrštene zastave — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Sličnost znakova — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”)

18

2017/C 129/30

Predmet T-23/16: Presuda Općeg suda od 8. ožujka 2017. – Biernacka-Hoba protiv EUIPO-a – Formata Bogusław Hoba (Formata) („Žig Europske unije — Postupak za proglašenje žiga ništavim — Figurativni žig Europske unije Formata — Apsolutni razlog ništavosti — Nepostojanje zle vjere — Članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Relativni razlog ništavosti — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 53. stavak 1. točka (a) i članak 8. stavak 1. točke (a) i (b) Uredbe br. 207/2009”)

18

2017/C 129/31

Predmet T-104/16: Presuda Općeg suda od 9. ožujka 2017. – Puma protiv EUIPO-a (FOREVER FASTER) („Žig Europske unije — Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija — Verbalni žig FOREVER FASTER — Žig koji se sastoji od reklamnog slogana — Apsolutni razlog za odbijanje — Nepostojanje razlikovnog karaktera — Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 — Jednako postupanje — Načelo dobre uprave”)

19

2017/C 129/32

Predmet T-308/16: Presuda Općeg suda od 9. ožujka 2017. – Marsh protiv EUIPO-a (ClaimsExcellence) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije ClaimsExcellence — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009”)

20

2017/C 129/33

Predmet T-400/16: Presuda Općeg suda od 9. ožujka 2017. – Maximum Play protiv EUIPO-a (MAXPLAY) („Žig Europske unije — Prijava verbalnog žiga Europske unije MAXPLAY — Apsolutni razlog za odbijanje — Opisni karakter — Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009”)

20

2017/C 129/34

Predmet T-98/17: Tužba podnesena 10. veljače 2017. – RT protiv Parlamenta

21

2017/C 129/35

Predmet T-100/17: Tužba podnesena 14. veljače 2017. – BTB Holding Investments i Duferco Participations Holding protiv Komisije

21

2017/C 129/36

Predmet T-104/17: Tužba podnesena 15. veljače 2017. – Apple protiv EUIPO-a – Apo International (apo)

23

2017/C 129/37

Predmet T-107/17: Tužba podnesena 16. veljače 2017. – Steinhoff i dr. protiv ESB-a

24

2017/C 129/38

Predmet T-112/17: Tužba podnesena 17. veljače 2017. – Pelikan protiv EUIPO-a – NBA Properties (NEW ORLEANS PELICANS)

25

2017/C 129/39

Predmet T-119/17: Tužba podnesena 20. veljače 2017. – Alba Aguilera i dr. protiv ESVD-a

26

2017/C 129/40

Predmet T-123/17: Tužba podnesena 28. veljače 2017. – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte protiv ACER-a

26

2017/C 129/41

Predmet T-128/17: Tužba podnesena 27. veljače 2017. – Torné protiv Komisije

27

2017/C 129/42

Predmet T-131/17: Tužba podnesena 2. ožujka 2017. – Argus Security Projects protiv Komisije i ESVD-a

28

2017/C 129/43

Predmet T-136/17: Tužba podnesena 2. ožujka 2017. – Cotecnica protiv EUIPO-a – Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA)

29

2017/C 129/44

Predmet T-138/17: Tužba podnesena 28. veljače 2017. – Prim protiv EUIPO-a – Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)

29

2017/C 129/45

Predmet T-139/17: Tužba podnesena 6. ožujka 2017. – Kibelisa protiv Vijeća

30

2017/C 129/46

Predmet T-140/17: Tužba podnesena 6. ožujka 2017. – Kampete protiv Vijeća

31

2017/C 129/47

Predmet T-141/17: Tužba podnesena 6. ožujka 2017. – Amisi Kumba protiv Vijeća

31

2017/C 129/48

Predmet T-142/17: Tužba podnesena 6. ožujka 2017. – Kaimbi protiv Vijeća

32

2017/C 129/49

Predmet T-143/17: Tužba podnesena 6. ožujka 2017. – Ilunga Luyoyo protiv Vijeća

32

2017/C 129/50

Predmet T-144/17: Tužba podnesena 6. ožujka 2017. – Numbi protiv Vijeća

33

2017/C 129/51

Predmet T-145/17: Tužba podnesena 6. ožujka 2017. – Kanyama protiv Vijeća

33

2017/C 129/52

Predmet T-146/17: Tužba podnesena 7. ožujka 2017. – Mondi protiv ACER-a

34

2017/C 129/53

Predmet T-150/17: Tužba podnesena 8. ožujka 2017. – Asolo protiv EUIPO-a – Red Bull (FLÜGEL)

34

2017/C 129/54

Predmet T-151/17: Tužba podnesena 8. ožujka 2017. – Marriott Worldwide protiv EUIPO-a – Graf (prikaz krilatog bika)

35

2017/C 129/55

Predmet T-154/17: Tužba podnesena 9. ožujka 2017. – Deichmann protiv Komisije

36

2017/C 129/56

Predmet T-155/17: Tužba podnesena 9. ožujka 2017. – Van Haren Schoenen protiv Komisije

37

2017/C 129/57

Predmet T-157/17: Tužba podnesena 10. ožujka 2017. – Cristalfarma protiv EUIPO-a – Novartis (ILLUMINA)

37

2017/C 129/58

Predmet T-163/17: Tužba podnesena 14. ožujka 2017. – Consorzio di Garanzia dell'Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità protiv Komisije

38

2017/C 129/59

Predmet T-165/17: Tužba podnesena 10. ožujka 2017. – Emcur protiv EUIPO-a – Emcure Pharmaceuticals (EMCURE)

39


HR

 

Top