EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:129:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 129, 24 april 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 129

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
24 april 2017


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2017/C 129/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2017/C 129/02

Zaak C-239/16 P: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 1 februari 2017 — Ante Šumelj e.a./Europese Commissie (Hogere voorziening — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Beroep tot schadevergoeding — Akte van toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie — Toezeggingen betreffende een strategie voor justitiële hervorming — Invoering gevolgd door de schrapping van het ambt van gerechtsdeurwaarder — Schade geleden door personen die als gerechtsdeurwaarder zijn aangesteld — Geen onjuist toezicht op de verplichtingen van de Republiek Kroatië door de Europese Commissie — Verwerping van het beroep — Hogere voorziening ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk ongegrond)

2

2017/C 129/03

Zaak C-240/16 P: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 1 februari 2017 — Vedran Vidmar e.a./Europese Commissie (Hogere voorziening — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Beroep tot schadevergoeding — Akte van toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie — Toezeggingen betreffende een strategie voor justitiële hervorming — Invoering gevolgd door de schrapping van het ambt van gerechtsdeurwaarder — Schade geleden door personen die als gerechtsdeurwaarder zijn aangesteld — Geen onjuist toezicht op de verplichtingen van de Republiek Kroatië door de Europese Commissie — Verwerping van het beroep — Hogere voorziening kennelijk niet-ontvankelijk)

3

2017/C 129/04

Zaak C-241/16 P: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 1 februari 2017 — Darko Graf/Europese Commissie (Hogere voorziening — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Beroep tot schadevergoeding — Akte van toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie — Toezeggingen betreffende een strategie voor justitiële hervorming — Invoering gevolgd door de schrapping van het ambt van gerechtsdeurwaarder — Schade geleden door personen die als gerechtsdeurwaarder zijn aangesteld — Geen onjuist toezicht op de verplichtingen van de Republiek Kroatië door de Europese Commissie — Verwerping van het beroep — Hogere voorziening kennelijk niet-ontvankelijk)

3

2017/C 129/05

Zaak C-443/16: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 9 februari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid — Spanje) — Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid (Prejudiciële verwijzing — Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Richtlijn 1999/70/EG — Raamovereenkomst EVV, UNICE en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Clausule 4 — Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de publieke sector — Herstructurering van de organisatievorm van de universiteiten — Nationale regeling — Integratie van de universiteitsschooldocenten in het korps van de universitair docenten — Voorwaarde — Behalen van de graad van doctor — Omzetting van voltijdbetrekkingen in halftijdbetrekkingen — Uitsluitende toepassing op docenten die werkzaam zijn als ambtenaar in tijdelijke dienst — Discriminatieverbod)

4

2017/C 129/06

Zaak C-446/16 P: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 7 februari 2017 — Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH/Europese Commissie [Hogere voorziening — Verordening (EU) nr. 1151/2012 — Kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen — Gegarandeerde traditionele specialiteiten — Te late indiening van de aankondiging van bezwaar door de bevoegde nationale autoriteiten — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Kennelijk ongegronde hogere voorziening]

5

2017/C 129/07

Zaak C-71/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supremo Tribunal (Portugal) op 9 februari 2017 — David Vicente Fernandes/Gabinete Português de Carta Verde

5

2017/C 129/08

Zaak C-82/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 14 februari 2017 door TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV en Sambucus eV tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 15 december 2016 in zaak T-177/13, TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV/Commissie

6

2017/C 129/09

Zaak C-89/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Verenigd Koninkrijk) op 20 februari 2017 — Secretary of State for the Home Department/Rozanne Banger

7

2017/C 129/10

Zaak C-91/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 20 februari 2017 door Cellnex Telecom S.A., voorheen Abertis Telecom S.A. tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 15 december 2016 in de gevoegde zaken T-37/15 en T-38/15, Abertis Telecom Terrestre S.A. en Telecom Castilla-La Mancha, S.A./Europese Commissie

8

2017/C 129/11

Zaak C-92/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 20 februari 2017 door Telecom Castilla-La Mancha, S.A. tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 15 december 2016 in de gevoegde zaken T-37/15 en T-38/15, Abertis Telecom Terrestre S.A. en Telecom Castilla-La Mancha, S.A./Europese Commissie

9

2017/C 129/12

Zaak C-93/17: Beroep ingesteld op 22 februari 2017 — Europese Commissie/Helleense Republiek

10

2017/C 129/13

Zaak C-114/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 3 maart 2017 door het Koninkrijk Spanje tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 15 december 2016 in zaak T-808/14, Spanje/Commissie

11

2017/C 129/14

Zaak C-431/15: Beschikking van de president van het Hof van 24 januari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Provincial de Cantabria — Spanje) — Liberbank, SA/Rafael Piris del Campo

12

2017/C 129/15

Zaak C-525/15: Beschikking van de president van het Hof van 9 februari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Provincial de Álava — Spanje) — Laboral Kutxa/Esmeralda Martínez Quesada

12

2017/C 129/16

Zaak C-554/15: Beschikking van de president van het Hof van 26 januari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Provincial de Cantabria — Spanje) — Luca Jerónimo García Almodóvar, Catalina Molina Moreno/Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SAU

12

2017/C 129/17

Zaak C-1/16: Beschikking van de president van het Hof van 15 februari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Provincial de A Coruña — Spanje) — Abanca Corporación Bancaria SA/María Isabel Vázquez Rosende

13

2017/C 129/18

Zaak C-42/16: Beschikking van de president van het Hof van 10 januari 2017 — Europese Commissie/Republiek Finland

13

2017/C 129/19

Zaak C-238/16: Beschikking van de president van het Hof van 18 januari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Münster — Duitsland) — X/Finanzamt I

13

2017/C 129/20

Zaak C-242/16: Beschikking van de president van de Tweede kamer van het Hof van 14 februari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — José Rui Garrett Pontes Pedroso/Netjets Management Limited

13

2017/C 129/21

Zaak C-309/16: Beschikking van de president van het Hof van 18 januari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht — Oostenrijk) — Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds/Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

14

2017/C 129/22

Zaak C-520/16: Beschikking van de president van het Hof van 15 december 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hannover — Duitsland) — Andrea Witzel, Jannis Witzel, Jazz Witzel/Germanwings GmbH

14

2017/C 129/23

Zaak C-521/16: Beschikking van de president van het Hof van 19 januari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hannover — Duitsland) — Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter, Carolin Marie Vetter/Germanwings GmbH

14

 

Gerecht

2017/C 129/24

Zaak T-622/14: Arrest van het Gerecht van 7 maart 2017 — Lauritzen Holding/EUIPO — DK Company (IWEAR) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk IWEAR — Ouder Uniewoordmerk INWEAR — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

15

2017/C 129/25

Zaak T-741/14: Arrest van het Gerecht van 14 maart 2017 — Hersill/EUIPO — KCI Licensing (VACUP) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk VACUP — Oudere Uniewoordmerken MINIVAC en V.A.C. — Geen normaal gebruik van het oudere merk — Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

15

2017/C 129/26

Zaak T-276/15: Arrest van het Gerecht van 14 maart 2017 — Edison/EUIPO — Eolus Vind (e) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

16

2017/C 129/27

Zaak T-278/15 P: Arrest van het Gerecht van 1 maart 2017 — EDEO/KL („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2013 — Niet-plaatsing op de lijst van bevorderde ambtenaren — Geen onjuiste rechtsopvatting)

17

2017/C 129/28

Zaak T-346/15: Arrest van het Gerecht van 14 maart 2017 — Bank Tejarat/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden — Opnieuw plaatsen van verzoeksters naam op de lijsten — Motiveringsplicht — Kennelijk onjuiste beoordeling — Gezag van gewijsde — Misbruik van bevoegdheid — Grondrechten”)

17

2017/C 129/29

Zaak T-504/15: Arrest van het Gerecht van 8 maart 2017 — Rafhaelo Gutti/EUIPO — Transformados del Sur (CAMISERIA LA ESPAÑOLA) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk CAMISERIA LA ESPAÑOLA — Ouder nationaal beeldmerk dat twee gekruiste vlaggen afbeeldt — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

18

2017/C 129/30

Zaak T-23/16: Arrest van het Gerecht van 8 maart 2017 — Biernacka-Hoba/EUIPO — Formata Bogusław Hoba (Formata) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk Formata — Absolute nietigheidsgrond — Geen kwade trouw — Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Relatieve nietigheidsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 53, lid 1, onder a), en artikel 8, lid 1, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009”]

18

2017/C 129/31

Zaak T-104/16: Arrest van het Gerecht van 9 maart 2017 — Puma/EUIPO (FOREVER FASTER) [„Uniemerk — Internationale inschrijving waarin de Europese Unie wordt aangewezen — Woordmerk FOREVER FASTER — Merk bestaande in een reclameslogan — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Gelijke behandeling — Beginsel van behoorlijk bestuur”]

19

2017/C 129/32

Zaak T-308/16: Arrest van het Gerecht van 9 maart 2017 — Marsh/EUIPO (ClaimsExcellence) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk ClaimsExcellence — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

20

2017/C 129/33

Zaak T-400/16: Arrest van het Gerecht van 9 maart 2017 — Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk MAXPLAY — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

20

2017/C 129/34

Zaak T-98/17: Beroep ingesteld op 10 februari 2017 — RT/Parlement

21

2017/C 129/35

Zaak T-100/17: Beroep ingesteld op 14 februari 2017 — BTB Holding Investments en Duferco Participations Holding/Commissie

21

2017/C 129/36

Zaak T-104/17: Beroep ingesteld op 15 februari 2017 — Apple/EUIPO — Apo International (apo)

23

2017/C 129/37

Zaak T-107/17: Beroep ingesteld op 16 februari 2017 — Steinhoff e.a./ECB

24

2017/C 129/38

Zaak T-112/17: Beroep ingesteld op 17 februari 2017 — Pelikan/EUIPO — NBA Properties (NEW ORLEANS PELICANS)

25

2017/C 129/39

Zaak T-119/17: Beroep ingesteld op 20 februari 2017 — Alba Aguilera e.a./EDEO

26

2017/C 129/40

Zaak T-123/17: Beroep ingesteld op 28 februari 2017 — Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte/ACER

26

2017/C 129/41

Zaak T-128/17: Beroep ingesteld op 27 februari 2017 — Torné/Commissie

27

2017/C 129/42

Zaak T-131/17: Beroep ingesteld op 2 maart 2017 — Argus Security Projects/Commissie en EDEO

28

2017/C 129/43

Zaak T-136/17: Beroep ingesteld op 2 maart 2017 — Cotecnica/EUIPO — Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA)

29

2017/C 129/44

Zaak T-138/17: Beroep ingesteld op 28 februari 2017 — Prim/EUIPO — Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)

29

2017/C 129/45

Zaak T-139/17: Beroep ingesteld op 6 maart 2017 — Kibelisa/Raad

30

2017/C 129/46

Zaak T-140/17: Beroep ingesteld op 6 maart 2017 — Kampete/Raad

31

2017/C 129/47

Zaak T-141/17: Beroep ingesteld op 6 maart 2017 — Amisi Kumba/Raad

31

2017/C 129/48

Zaak T-142/17: Beroep ingesteld op 6 maart 2017 — Kaimbi/Raad

32

2017/C 129/49

Zaak T-143/17: Beroep ingesteld op 6 maart 2017 — Ilunga Luyoyo/Raad

32

2017/C 129/50

Zaak T-144/17: Beroep ingesteld op 6 maart 2017 — Numbi/Raad

33

2017/C 129/51

Zaak T-145/17: Beroep ingesteld op 6 maart 2017 — Kanyama/Raad

33

2017/C 129/52

Zaak T-146/17: Beroep ingesteld op 7 maart 2017 — Mondi/ACER

34

2017/C 129/53

Zaak T-150/17: Beroep ingesteld op 8 maart 2017 — Asolo/EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)

34

2017/C 129/54

Zaak T-151/17: Beroep ingesteld op 8 maart 2017 — Marriott Worldwide/EUIPO — Graf (Afbeelding van een gevleugelde stier)

35

2017/C 129/55

Zaak T-154/17: Beroep ingesteld op 9 maart 2017 — Deichmann/Commissie

36

2017/C 129/56

Zaak T-155/17: Beroep ingesteld op 9 maart 2017 — Van Haren Schoenen/Commissie

37

2017/C 129/57

Zaak T-157/17: Beroep ingesteld op 10 maart 2017 — Cristalfarma/EUIPO — Novartis (ILLUMINA)

37

2017/C 129/58

Zaak T-163/17: Beroep ingesteld op 14 maart 2017 — Consorzio di Garanzia dell’Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità/Commissie

38

2017/C 129/59

Zaak T-165/17: Beroep ingesteld op 10 maart 2017 — Emcur/EUIPO — Emcure Pharmaceuticals (EMCURE)

39


NL

 

Top