EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:129:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 129, 24 april 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 129

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
24 april 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2017/C 129/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2017/C 129/02

Mål C-239/16 P: Domstolens beslut av den 1 februari 2017 – Ante Šumelj m.fl. mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Skadeståndstalan — Anslutningsakten för Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen — Åtaganden angående en strategi för reform av rättsväsendet — Inrättandet och därefter avskaffandet av ett offentligt exekutionstjänstemannaämbete — Skada som lidits av de personer som utnämndes till offentliga exekutionstjänstemän — Europeiska kommissionens övervakning av Republiken Kroatiens åtagande har inte varit bristfällig — Ogillande av talan — Uppenbart att överklagandet delvis inte kan tas upp till prövning och delvis är ogrundat)

2

2017/C 129/03

Mål C-240/16 P: Domstolens beslut av den 1 februari 2017 – Vedran Vidmar m.fl. mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Skadeståndstalan — Anslutningsakten för Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen — Åtaganden angående en strategi för reform av rättsväsendet — Inrättandet och därefter avskaffandet av ett offentligt exekutionstjänstemannaämbete — Skada som lidits av de personer som utnämndes till offentliga exekutionstjänstemän — Europeiska kommissionens övervakning av Republiken Kroatiens åtagande har inte varit bristfällig — Ogillande av talan — Uppenbart att överklagandet inte kan tas upp till prövning)

3

2017/C 129/04

Mål C-241/16 P: Domstolens beslut av den 1 februari 2017 – Darko Graf mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Skadeståndstalan — Anslutningsakten för Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen — Åtaganden angående en strategi för reform av rättsväsendet — Inrättandet och därefter avskaffandet av ett offentligt exekutionstjänstemannaämbete — Skada som lidits av de personer som utnämndes till offentliga exekutionstjänstemän — Europeiska kommissionens övervakning av Republiken Kroatiens åtagande har inte varit bristfällig — Ogillande av talan — Uppenbart att överklagandet inte kan tas upp till sakprövning)

3

2017/C 129/05

Mål C-443/16: Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 9 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid – Spanien) – Francisco Rodrigo Sanz mot Universidad Politécnica de Madrid (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Direktiv 1999/70/EG — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP — Klausul 4 — På varandra följande visstidsanställningar i den offentliga sektorn — Omstrukturering av universitetens organisation — Nationell lagstiftning — Upptagande av universitetslärare i universitetens professorskår — Villkor — Erhållande av en doktorsexamen — Omvandling av heltidstjänster till halvtidstjänster — Tillämpning enbart på tillfälligt anställda lärare — Icke-diskrimineringsprincipen)

4

2017/C 129/06

Mål C-446/16 P: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 7 februari 2017 – Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Förordning (EU) nr 1151/2012 — Kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel — Garanterade traditionella specialiteter — Behöriga nationella myndigheter har lämnat in sitt meddelande om invändningar för sent — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Uppenbart att överklagandet är ogrundat)

5

2017/C 129/07

Mål C-71/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) den 9 februari 2017 – David Vicente Fernandes mot Gabinete Português de Carta Verde

5

2017/C 129/08

Mål C-82/17 P: Överklagande ingett den 14 februari 2017 av TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 15 december 2016 i mål T-177/13, TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV, Sambucus eV mot kommissionen

6

2017/C 129/09

Mål C-89/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Förenade kungariket) den 20 februari 2017 – Secretary of State for the Home Department mot Rozanne Banger

7

2017/C 129/10

Mål C-91/17 P: Överklagande ingett den 20 februari 2017 av Cellnex Telecom S.A., tidigare Abertis Telecom S.A. av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 15 december 2016 i mål T-38/15, Abertis Telecom Terrestre S.A. och Telecom Castilla-La Mancha, S.A. mot Europeiska kommissionen

8

2017/C 129/11

Mål C-92/17 P: Överklagande ingett den 20 februari 2017 av Telecom Castilla-La Mancha, S.A. av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 15 december 2016 i förenade målen T-37/15 och T-38/15, Abertis Telecom Terrestre S.A. och Telecom Castilla-La Mancha, S.A. mot Europeiska kommissionen

9

2017/C 129/12

Mål C-93/17: Talan väckt den 22 februari 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

10

2017/C 129/13

Mål C-114/17 P: Överklagande ingett den 3 mars 2017 av Konungariket Spanien av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 15 december 2016 i mål T-808/14, Spanien mot kommissionen

11

2017/C 129/14

Mål C-431/15: Beslut av domstolens ordförande av den 24 januari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Cantabria – Spanien) – Liberbank, SA mot Rafael Piris del Campo

12

2017/C 129/15

Mål C-525/15: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 9 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Álava – Spanien) – Laboral Kutxa mot Esmeralda Martínez Quesada

12

2017/C 129/16

Mål C-554/15: Beslut av domstolens ordförande av den 26 januari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Cantabria – Spanien) – Luca Jerónimo García Almodóvar, Catalina Molina Moreno mot Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SAU

12

2017/C 129/17

Mål C-1/16: Beslut av domstolens ordförande av den 15 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de A Coruña – Spanien) – Abanca Corporación Bancaria SA mot María Isabel Vázquez Rosende

13

2017/C 129/18

Mål C-42/16: Beslut av domstolens ordförande av den 10 januari 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Finland

13

2017/C 129/19

Mål C-238/16: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 18 januari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Münster – Tyskland) – X mot Finanzamt I

13

2017/C 129/20

Mål C-242/16: Beslut av domstolens ordförande av den 14 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal de Justiça – Portugal) – José Rui Garrett Pontes Pedroso mot Netjets Management Limited

13

2017/C 129/21

Mål C-309/16: Beslut av domstolens ordförande av den 18 januari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht – Österrike) – Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds mot Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

14

2017/C 129/22

Mål C-520/16: Beslut av domstolens ordförande av den 15 december 2016 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Hannover – Tyskland) – Andrea Witzel, Jannis Witzel, Jazz Witzel mot Germanwings GmbH

14

2017/C 129/23

Mål C-521/16: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 19 januari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Hannover – Tyskland) – Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter, Carolin Marie Vetter mot Germanwings GmbH

14

 

Tribunalen

2017/C 129/24

Mål T-622/14: Tribunalens dom av den 7 mars 2017 – Lauritzen Holding mot EUIPO – DK Company (IWEAR) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket IWEAR — Äldre EU-ordmärke INWEAR — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

15

2017/C 129/25

Mål T-741/14: Tribunalens dom av den 14 mars 2017 – Hersill mot EUIPO – KCI Licensing (VACUP) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket VACUP — Äldre EU-ordmärken MINIVAC och V.A.C. — Det äldre varumärket har inte varit föremål för verkligt bruk — Artikel 42.2 och 42.3 i förordning (EG) nr 207/2009)

15

2017/C 129/26

Mål T-276/15: Tribunalens dom av den 14 mars 2017 – Edison mot EUIPO – Eolus Vind (e) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av figurmärke som EU-varumärke — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b I förordning (EG) nr 207/2009”

16

2017/C 129/27

Mål T-278/15 P: Tribunalens dom av den 1 mars 2017 – Europeiska utrikestjänsten mot KL (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Befordran — Befordringsförfarandet år 2013 — Beslut att inte uppta i förteckningen över befordrade tjänstemän — Felaktig rättstillämpning föreligger inte)

17

2017/C 129/28

Mål T-346/15: Tribunalens dom av den 14 mars 2017 – Bank Tejarat mot rådet (Gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att förhindra spridning av kärnteknik — Frysning av tillgångar — Återuppförande av sökandens namn på förteckningarna — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktig bedömning — Rättskraft — Maktmissbruk — Grundläggande rättigheter)

17

2017/C 129/29

Mål T-504/15: Tribunalens dom av den 8 mars 2017 – Rafhaelo Gutti mot EUIPO – Transformados del Sur (CAMISERIA LA ESPAÑOLA) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket CAMISERIA LA ESPAÑOLA — Äldre nationellt figurmärke som återger två korslagda flaggor — Relativa registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

18

2017/C 129/30

Mål T-23/16: Tribunalens dom av den 8 mars 2017 – Biernacka-Hoba mot EUIPO Formata Bogusław Hoba (Formata) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärket Formata — Absolut registreringshinder — Ond tro föreligger ej — Artikel 52.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Relativa ogiltighetsgrunder — Risk för förväxling — Artiklarna 53.1 a och 8.1 a och b i förordning (EG) nr 207/2009)

18

2017/C 129/31

Mål T-104/16: Tribunalens dom av den 9 mars 2017 – Puma mot EUIPO (FOREVER FASTER) (EU-varumärke — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Ordmärket FOREVER FASTER — Varumärke som utgörs av en reklamslogan — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Likabehandling — Principen om god förvaltningssed)

19

2017/C 129/32

Mål T-308/16: Tribunalens dom av den 9 mars 2017 – Marsh mot EUIPO (ClaimsExcellence) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU – varumärke av ordmärket ClaimsExcellence — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)

20

2017/C 129/33

Mål T-400/16: Tribunalens dom av den 9 mars 2017 – Maximum Play mot EUIPO (MAXPLAY) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket MAXPLAY — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)

20

2017/C 129/34

Mål T-98/17: Talan väckt den 10 februari 2017 – RT mot parlamentet

21

2017/C 129/35

Mål T-100/17: Talan väckt den 14 februari 2017 – BTB Holding Investments och Duferco Participations Holding mot kommissionen

21

2017/C 129/36

Mål T-104/17: Överklagande ingett den 15 februari 2017 – Apple mot EUIPO – Apo International (apo)

23

2017/C 129/37

Mål T-107/17: Talan väckt den 16 februari 2017 – Steinhoff m.fl. mot EZB

24

2017/C 129/38

Mål T-112/17: Överklagande ingett den 17 februari 2017 – Pelikan mot EUIPO – NBA Properties (NEW ORLEANS PELICANS)

25

2017/C 129/39

Mål T-119/17: Talan väckt den 20 februari 2017 – Alba Aguilera m.fl. mot Europeiska utrikestjänsten

26

2017/C 129/40

Mål T-123/17: Talan väckt den 28 februari 2017 – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte mot Acer

26

2017/C 129/41

Mål T-128/17: Talan väckt den 27 februari 2017 – Torné mot kommissionen

27

2017/C 129/42

Mål T-131/17: Talan väckt den 2 mars 2017 – Argus Security Projects mot kommissionen och Europeiska utrikestjänsten

28

2017/C 129/43

Mål T-136/17: Överklagande ingett den 2 mars 2017 – Cotecnica mot EUIPO – Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA)

29

2017/C 129/44

Mål T-138/17: Överklagande ingett den 28 februari 2017 – Prim mot EUIPO – Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)

29

2017/C 129/45

Mål T-139/17: Talan väckt den 6 mars 2017 – Kibelisa mot rådet

30

2017/C 129/46

Mål T-140/17: Talan väckt den 6 mars 2017 – Kampete mot rådet

31

2017/C 129/47

Mål T-141/17: Talan väckt den 6 mars 2017 – Amisi Kumba mot rådet

31

2017/C 129/48

Mål T-142/17: Talan väckt den 6 mars 2017 – Kaimbi mot rådet

32

2017/C 129/49

Mål T-143/17: Talan väckt den 6 mars 2017 – Ilunga Luyoyo mot rådet

32

2017/C 129/50

Mål T-144/17: Talan väckt den 6 mars 2017 – Numbi mot rådet

33

2017/C 129/51

Mål T-145/17: Talan väckt den 6 mars 2017 – Kanyama mot rådet

33

2017/C 129/52

Mål T-146/17: Talan väckt den 7 mars 2017 – Mondi mot ACER

34

2017/C 129/53

Mål T-150/17: Överklagande ingett den 8 mars 2017 – Asolo mot EUIPO – Red Bull (FLÜGEL)

34

2017/C 129/54

Mål T-151/17: Överklagande ingett den 8 mars 2017 – Marriott Worldwide mot EUIPO – Graf (Återgivning av en bevingad tjur)

35

2017/C 129/55

Mål T-154/17: Talan väckt den 9 mars 2017 – Deichmann mot kommissionen

36

2017/C 129/56

Mål T-155/17: Talan väckt den 9 mars 2017 – Van Haren Schoenen mot kommissionen

37

2017/C 129/57

Mål T-157/17: Överklagande ingett den 10 mars 2017 – Cristalfarma mot EUIPO – Novartis

37

2017/C 129/58

Mål T-163/17: Talan väckt den 14 mars 2017 – Consorzio di Garanzia dell'Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità mot kommissionen

38

2017/C 129/59

Mål T-165/17: Överklagande ingett den 10 mars 2017 – Emcur mot EUIPO – Emcure Pharmaceuticals (EMCURE)

39


SV

 

Top