EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0238

Uredba Vijeća (EU) 2022/238 od 21. veljače 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 401/2013 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Mjanmaru/Burmi

ST/6258/2022/INIT

SL L 40, 21.2.2022, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/238/oj

21.2.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 40/8


UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/238

od 21. veljače 2022.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 401/2013 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Mjanmaru/Burmi

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

Uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2022/243 od 21. veljače 2022. o izmjeni Odluke 2013/184/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Mjanmaru/Burmi (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 401/2013 (2) provodi se više mjera predviđenih Odlukom Vijeća 2013/184/ZVSP (3), uključujući zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora određenih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata i tijela.

(2)

S obzirom na to da se teško stanje u Mjanmaru/Burmi nastavlja, Vijeće je 21. veljače 2022. donijelo Odluku (ZVSP) 2022/243 kojom su na popis osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja naveden u Priloga Odluci 2013/184/ZVSP dodane 22 osobe i četiri subjekta.

(3)

Kako bi se izbjegle neželjene posljedice uvrštenja na popis jednog od tih subjekata, Odlukom (ZVSP) 2022/243 uvedeno je u Odluku 2013/184/ZVSP novo odstupanje u vezi sa zamrzavanjem imovine i zabranom stavljanja na raspolaganje financijskih sredstava ili gospodarskih izvora tom subjektu. Tim će se odstupanjem poslovnim subjektima iz Unije omogućiti provedba stavljanja izvan pogona naftnih i plinskih bušotina u skladu s međunarodnim standardima i raskidanje ugovorâ s tim subjektom.

(4)

Uredbu (EU) br. 401/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Kako bi se osigurala djelotvornost mjera predviđenih u ovoj Uredbi, ona bi trebala odmah stupiti na snagu,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Uredbu (EU) br. 401/2013 umeće se sljedeći članak:

„Članak 4.db

Odstupajući od članka 4.a, nadležna tijela države članice mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora koji pripadaju subjektu navedenom u unosu 10. popisa iz Priloga IV. odnosno stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora tom subjektu, pod uvjetima koje nadležna tijela smatraju primjerenima, nakon što su utvrdila da su takva financijska sredstva ili takvi gospodarski izvori potrebni za:

(a)

zadaće povezane sa stavljanjem izvan pogona naftnih i plinskih bušotina u skladu s međunarodnim standardima, kao što su zbrinjavanje otpada, aktivnosti sanacije lokacije potrebne za sigurnost i obnovu okoliša, pružanje povezane tehničke pomoći i plaćanje povezanih poreza i davanja, kao i plaća i socijalnih naknada zaposlenicima; ili

(b)

prijenos, prije 31. srpnja 2022., dionica ili udjela, koji je potreban za raskid ugovora sklopljenih sa subjektom navedenim u unosu 10. popisa iz Priloga IV. prije 21. veljače 2022.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. veljače 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Vidjeti stranicu 28. ovoga Službenog lista.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 401/2013 od 2. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Mjanmaru/Burmi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 194/2008 (SL L 121, 3.5.2013., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća 2013/184/ZVSP od 22. travnja 2013. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Mjanmaru/Burmi (SL L 111, 23.4.2013., str. 75.).


Top