EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sigurnost strojeva

Sigurnost strojeva

Direktiva 2006/42/EZ: strojevi (izmjena Direktive 95/16/EZ)

DOKUMENT

Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima o izmjeni Direktive 95/16/EZ (preinaka)

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Strojevima koji zadovoljavaju europske zdravstvene i sigurnosne zahtjeve omogućuje slobodu kretanja diljem EU-a. To znači da su radnici i javnost dobro zaštićeni kada upotrebljavaju ili dođu u dodir sa strojevima.

Utvrđuje obvezne i dobrovoljne norme.

Primjenjuje se samo na proizvode koji se prvi put stavljaju na tržište EU-a.

Pomaže EU-u biti inovativniji, učinkovitiji i konkurentniji.

KLJUČNE TOČKE

Direktivom su obuhvaćeni strojevi, izmjenjiva oprema, sigurnosne komponente, dodatni dijelovi za dizanje, lanci, užad i pleteno remenje, zamjenjivi mehanički prijenosni uređaji i djelomično dovršeni strojevi.

Direktivom nisu obuhvaćene ostale vrste strojeva kao što su strojevi koji se upotrebljavaju na sajmovima, u nuklearnoj industriji, laboratorijima i rudnicima te strojevi koje upotrebljava vojska ili policija.

Proizvođači moraju:

provesti procjenu rizika radi utvrđivanja koji se zdravstveni i sigurnosni zahtjevi primjenjuju na njihove strojeve;

imati na umu procjenu rizika pri konstruiranju i izgradnji strojeva;

odrediti ograničenja u odnosu na upotrebu strojeva;

identificirati sve moguće rizike;

procijeniti rizik od teške ozljede ili štete prouzročene strojem te poduzeti mjere kako bi strojeve učinili sigurnijima;

pobrinuti se da strojevi budu u skladu s temeljnim zdravstvenim i sigurnosnim standardima navedenima u Prilogu I. Direktivi;

omogućiti tehničku dokumentaciju kojom se potvrđuje da strojevi zadovoljavaju sve zahtjeve Direktive;

primjenjivati postupke ocjene sukladnosti te staviti na raspolaganje sve potrebne informacije, uključujući upute za sastavljanje i uporabu;

provjeriti jesu li ispunili CE oznaku o sukladnosti te je li CE oznaka sukladnosti stavljena na strojeve kako bi se mogli upotrebljavati bilo gdje u EU-u.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Od 29. prosinca 2009.

POZADINA

Strojevi - mrežna stranica Komisije

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2006/42/EZ

29.6.2006.

29.6.2008.

SL L 157, 9.6.2006., str. 24.-86..

Ispravak

-

-

SL L 76, 16.3.2007., str. 35.-35.

Zakon (i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Uredba (EZ) br. 596/2009

7.8.2009.

-

SL L 188, 18.7.2009., str. 14.-92.

Direktiva 2009/127/EZ

15.12.2009.

15.6.2011.

SL L 310, 25.11.2009, str. 29.-33.

Uredba (EU) br. 167/2013

22.3.2013.

-

SL L 60, 2.3.2013, str. 1.-51.

Direktiva 2014/33/EU

18.4.2014.

19.4.2016.

SL L 96, 29.3.2014, str. 251.-308.

VEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o strojevima o izmjeni Direktive 95/16/EZ (Objava naslova usklađenih normi i upućivanja na njih u okviru zakonodavstva Unije o usklađivanju) (SL C 54, 13.2.2015., str. 1.-79.)

Posljednje ažuriranje 23.09.2015

Top