Varnost strojev

Direktiva 2006/42/ES: stroji (sprememba Direktive 95/16/ES)

AKT

Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES (prenova)

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva omogoča prost pretok strojev, ki izpolnjujejo evropske zdravstvene in varnostne zahteve, po vsej EU. To pomeni, da je zagotovljena varnost delavcev in oseb, ko uporabljajo stroj ali pridejo z njim v stik.

Direktiva določa obvezne in prostovoljne standarde.

Uporablja se samo za proizvode, ki se prvič dajo na trg EU.

EU pomaga, da bo bolj inovativna, učinkovitejša in bolj konkurenčna.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva zajema stroje, zamenljivo opremo, varnostne komponente, dvižne pripomočke, verige, vrvi in oprtnice, odstranljive naprave za mehanski prenos in delno dokončane stroje.

Ne zajema drugih vrst strojev, kot so stroji, ki se uporabljajo na sejmiščih, v jedrski industriji, laboratorijih in rudnikih ali ki jih uporablja vojska ali policija.

Proizvajalci morajo:

izvesti oceno tveganja, da bi določili zdravstvene in varnostne zahteve, ki se uporabljajo za njihove stroje,

upoštevati oceno tveganja pri načrtovanju in izdelavi strojev,

določiti, katere omejitve veljajo pri uporabi strojev,

ugotoviti vse možne nevarnosti,

oceniti tveganje strojev, ki bi lahko povzročili hude poškodbe ali škodo in sprejeti ukrepe za povečanje varnosti strojev,

zagotoviti skladnost strojev z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami, navedenimi v Prilogi I k direktivi,

predložiti tehnično dokumentacijo, ki potrjuje, da stroji izpolnjujejo zahteve iz direktive,

zagotoviti uporabo postopkov ugotavljanja skladnosti in razpoložljivost vseh potrebnih informacij, vključno z navodili za sestavo in uporabo,

preveriti, ali so izpolnili ES-izjavo o skladnosti in da je oznaka skladnosti CE pritrjena na stroj, da bi se lahko uporabljal kjer koli v EU.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 29. decembra 2009.

OZADJE

Stroji - spletno mesto Komisije

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2006/42/ES

29.6.2006

29.6.2008

UL L 157, 9.6.2006, str. 24-86

Popravek

-

-

UL L 76, 16.3.2007, str. 35-35

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 596/2009

7.8.2009

-

UL L 188, 18.7.2009, str. 14-92

Direktiva 2009/127/ES

15.12.2009

15.6.2011

UL L 310, 25.11.2009, str. 29-33

Uredba (EU) št. 167/2013

22.3.2013

-

UL L 60, 2.3.2013, str. 1-51

Direktiva 2014/33/EU

18.4.2014

19.4.2016

UL L 96, 29.3.2014, str. 251-308

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije) (UL C 54, 13.2.2015, str. 1-79)

Zadnja posodobitev 23.09.2015