EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:214:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 214, 31 Lúnasa 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 214

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

66
31 Lúnasa 2023


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2023/1668 ón gCoimisiún an 25 Bealtaine 2023 lena bhforlíontar Treoir (AE) 2019/2034 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear tomhas rioscaí nó eilimintí rioscaí nach gcumhdaítear nó nach gcumhdaítear go leordhóthanach leis na ceanglais cistí dílse a leagtar amach i gCodanna a Trí agus a Ceathair de Rialachán (AE) 2019/2033 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus na méadrachtaí cáilíochtúla táscacha do mhéideanna cistí dílse breise ( 1 )

1

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2023/1669 ón gCoimisiún an 16 Meitheamh 2023 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le lipéadú fuinnimh ar fhóin chliste agus ríomhairí táibléid ( 1 )

9

 

*

Rialachán (AE) 2023/1670 ón gCoimisiún an 16 Meitheamh 2023 lena leagtar síos ceanglais maidir le héicidhearthóireacht i dtaca le fóin chliste, fóin phóca nach fóin chliste iad, fóin shiúil agus ríomhairí táibléid de bhun Threoir 2009/125/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2023/826 ón gCoimisiún ( 1 )

47

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1671 ón gCoimisiún an 24 Lúnasa 2023 lena gcláraítear ainm sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint (‘Ciliegia di Lari’ (TGFC))

94

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1672 ón gCoimisiún an 30 Lúnasa 2023 lena leagtar síos faisnéis theicniúil le haghaidh ríomh forálacha teicniúla agus bunchistí dílse le haghaidh tuarascála le dátaí tagartha ón 30 Meitheamh 2023 go dtí an 29 Meán Fómhair 2023 i gcomhréir le Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gabháil le gnó an Árachais agus an Athárachais agus an gnó sin a shaothrú ( 1 )

95

 

 

III   Gníomhartha eile

 

 

AN LIMISTÉAR EORPACH EACNAMAÍOCH

 

*

Cinneadh ó Údarás Faireacháin CSTE Uimh. 004/23/COL an 8 Feabhra 2023 lena leasaítear na rialacha substainteacha i réimse na Státchabhrach trí Threoirlínte nua maidir le Státchabhair do líonraí leathanbhanda a thabhairt isteach [2023/1673]

177

 

 

Ceartúcháin

 

*

ar Rialachán (CE) Uimh. 1480/2004 ón gCoimisiún lena leagtar síos rialacha sonracha maidir le hearraí a thagann ó na limistéir nach bhfuil faoi rialú éifeachtach Rialtas na Cipire isteach sna limistéir ina bhfeidhmíonn an Rialtas rialú éifeachtach ( IO L 272, 20.8.2004 )

228

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top