EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:214:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 214, 31. augusta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 214

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 66
31. augusta 2023


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1668 z 25. mája 2023, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňuje meranie rizík alebo prvkov rizík, ktoré nie sú kryté alebo dostatočne kryté požiadavkami na vlastné zdroje stanovenými v tretej a štvrtej časti nariadenia Európskeho parlamentu Rady (EÚ) 2019/2033, a orientačné kvalitatívne ukazovatele pre sumy dodatočných vlastných zdrojov ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1669 zo 16. júna 2023, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie smartfónov a tabletov typu Slate ( 1 )

9

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1670 zo 16. júna 2023, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn smartfónov, mobilných telefónov iných ako smartfóny, bezšnúrových telefónov a tabletov typu Slate podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) 2023/826 ( 1 )

47

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1671 z 24. augusta 2023, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Ciliegia di Lari“ (CHZO)]

94

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1672 z 30. augusta 2023, ktorým sa stanovujú technické informácie na výpočet technických rezerv a základných vlastných zdrojov na predkladanie informácií s referenčnými dátumami od 30. júna 2023 do 29. septembra 2023 v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia ( 1 )

95

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie dozorného úradu EZVO č. 004/23/COL z 8. februára 2023, ktorým sa menia hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci zavedením nových Usmernení o štátnej pomoci pre širokopásmové siete [2023/1673]

177

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1480/2004 z 10. augusta 2004, ktorým sa ustanovujú špecifické pravidlá týkajúce sa tovaru prichádzajúceho z oblastí, ktoré nie sú pod efektívnou kontrolou vlády Cypru v oblastiach, v ktorých vláda vykonáva efektívnu kontrolu ( Ú. v. EÚ L 272, 20.8.2004 )

228

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2015/893 z 9. júna 2015 týkajúcemu sa opatrení proti zavlečeniu organizmu Anoplophora glabripennis (Motschulsky) do Únie a jeho rozšíreniu na jej území [oznámené pod číslom C(2015) 3772] ( Ú. v. EÚ L 146, 11.6.2015 )

229

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top