EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:297:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 297, 17 Samhain 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 297

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

65
17 Samhain 2022


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2252 ón gCoimisiún an 11 Samhain 2022 lena ndeonaítear údarú Aontais le haghaidh na fine táirgí bithicídeacha “Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family” ( 1 )

1

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2253 ón gCoimisiún an 14 Samhain 2022 lena ndeonaítear údarú Aontais le haghaidh na fine táirgí bithicídeacha ‘Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2’ i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 )

33

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2254 ón gComhairle an 14 Samhain 2022 lena n-údaraítear don Bhulgáir beart speisialta a thabhairt isteach de mhaolú ar Airteagal 287 de Threoir 2006/112/CE maidir leis an gcomhchóras cánach breisluacha

69

 

*

Cinneadh (AE) 2022/2255 ón gCoimisiún an 24 Deireadh Fómhair 2022 maidir le tús a chur le mionscrúdú ar spriocanna feidhmíochta áirithe atá sa dréachtphlean feidhmíochta athbhreithnithe le haghaidh an tríú tréimhse thagartha a chuir an Bheilg, an Ghearmáin an Fhrainc, Lucsamburg agus an Ísiltír isteach ar leibhéal na mbloc feidhme aerspáis de bhun Rialachán (CE) Uimh. 549/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 7438)  ( 1 )

71

 

*

Cinneadh (AE) 2022/2256 ón gCoimisiún an 15 Samhain 2022 maidir le tionscnamh an scrúdaithe mhionsonraithe ar spriocanna áirithe feidhmíochta atá sa dréachtphlean feidhmíochta athbhreithnithe le haghaidh an tríú tréimhse thagartha a chuir an Eilvéis isteach ar leibhéal an bhloic feidhme aerspáis de bhun Rialachán (CE) Uimh. 549/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 8076)  ( 1 )

80

 

 

Ceartúcháin

 

*

ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1383 ón gCoimisiún an 8 Iúil 2019 lena leasaítear agus lena gceartaítear Rialachán (AE) Uimh. 1321/2014 a mhéid a bhaineann le córais bainistíochta sábháilteachta in eagraíochtaí um bainistiú leanúnach aeracmhainneachta agus le maoluithe le haghaidh aerárthaí eitlíochta ginearálta a bhaineann le cothabháil agus bainistiú leanúnach aeracmhainneachta ( IO L 228, 4.9.2019 )

83

 

*

Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 20/2010 ón gCoimisiún an 12 Eanáir 2010 lena gcláraítear ainm sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha faoi chosaint (Arzùa-Ulloa (STFC)) ( IO L 8, 13.1.2010 )

84

 

*

Ceartúchán ar Chinneadh (AE) 2022/1975 ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste um Thrádáil arna bhunú ag an gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le hIarscríbhinní 10-A agus 10-B a ghabhann leis an gComhaontú a leasú ( IO L 271, 19.10.2022 )

85

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top