EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:297:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 297, 17. novembra 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 297

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
17. novembra 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2252 z 11. novembra 2022, ktorým sa udeľuje autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family“ ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2253 zo 14. novembra 2022, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 udeľuje autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2“ ( 1 )

33

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/2254 zo 14. novembra 2022, ktorým sa Bulharsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

69

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/2255 z 24. októbra 2022 o začatí podrobného preskúmania niektorých cieľov výkonnosti uvedených v revidovanom návrhu plánu výkonnosti na tretie referenčné obdobie, ktorý na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru predložilo Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Luxembursko a Holandsko podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 [oznámené pod číslom C(2022) 7438]  ( 1 )

71

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/2256 z 15. novembra 2022 o začatí podrobného preskúmania niektorých cieľov výkonnosti uvedených v revidovanom návrhu plánu výkonnosti na tretie referenčné obdobie, ktorý na úrovni funkčného bloku vzdušného priestoru predložilo Švajčiarsko podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 [oznámené pod číslom C(2022) 8076]  ( 1 )

80

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/1383 z 8. júla 2019, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o systémy manažmentu bezpečnosti v organizáciách pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti a úľavy pre lietadlá všeobecného letectva týkajúce sa údržby a riadenia zachovania letovej spôsobilosti ( Ú. v. EÚ L 228, 4.9.2019 )

83

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 20/2010 z 12. januára 2010, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Arzùa-Ulloa (CHOP)] ( Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2010 )

84

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady (EÚ) 2022/1975 z 13. októbra 2022 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre obchod zriadenom Dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu príloh 10-A a 10-B k dohode ( Ú. v. EÚ L 271, 19.10.2022 )

85

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 ( Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019 )

86

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top