EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:090:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 90, 6. huhtikuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 90

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
6. huhtikuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/538, annettu 7 päivänä joulukuuta 2017, Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen yhteistyöpöytäkirjan NAT-I-9406 muutoksen 1 allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Muutos 1 yhteistyöpöytäkirjaan NAT-I-9406 Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä

3

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/539, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2018, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen kahdenvälisen sopimuksen tekemisestä

36

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/540, annettu 23 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista

38

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/541, annettu 20 päivänä joulukuuta 2017, delegoidun asetuksen (EU) 2017/2358 ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/2359 muuttamisesta niiden soveltamispäivien osalta ( 1 )

59

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/542, annettu 22 päivänä tammikuuta 2018, tiettyjä pohjakalojen kalastuksia Välimerellä koskevasta poisheittämissuunnitelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/86 kreikankielisen toisinnon oikaisemisesta

61

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/543, annettu 23 päivänä tammikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä vedenlämmittimien, kuumavesisäiliöiden ja vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 812/2013 espanjankielisen toisinnon oikaisemisesta ( 1 )

63

 

*

Komission asetus (EU) 2018/544, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2018, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten sinimarliinin kalastuksen kieltämisestä Atlantin valtamerellä

64

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/545, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2018, raideliikenteen kalustoyksikköjen markkinoillesaattamislupa- ja tyyppihyväksyntämenettelyä koskevista käytännön järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 nojalla ( 1 )

66

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2018/546, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2018, omia varoja koskeviin päätöksiin liittyvästä toimivallan delegoinnista (EKP/2018/10)

105

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2018/547, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2018, omia varoja koskevia delegoituja päätöksiä tekevien yksikönpäälliköiden nimittämisestä (EKP/2018/11)

110

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2018/120, annettu 23 päivänä tammikuuta 2018, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2018 sekä asetuksen (EU) 2017/127 muuttamisesta ( EUVL L 27, 31.1.2018 )

112

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top