EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:090:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 90, 6 април 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 90

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
6 април 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/538 на Съвета от 7 декември 2017 година за подписването от името на Съюза и временното прилагане на изменение 1 на Меморандум за сътрудничество NAT-I-9406 между Съединените американски щати и Европейския съюз

1

 

 

Изменение 1 на Меморандум за сътрудничество NAT-I-9406 между Съединените американски щати и Европейския съюз

3

 

*

Решение (ЕС) 2018/539 на Съвета от 20 март 2018 година за сключване на Двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

36

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/540 на Комисията от 23 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес

38

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/541 на Комисията от 20 декември 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 по отношение на съответните им дати на прилагане ( 1 )

59

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/542 на Комисията от 22 януари 2018 година за поправка на текста на гръцки език на Делегиран регламент (ЕС) 2017/86 за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов на някои дънни видове в Средиземно море

61

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/543 на Комисията от 23 януари 2018 година за поправка на текста на испански език на Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013 на Комисията за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода и комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение ( 1 )

63

 

*

Регламент (ЕС) 2018/544 на Комисията от 27 март 2018 година за забрана на риболова на син марлин в Атлантическия океан от страна на кораби, плаващи под знамето на Испания

64

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545 на Комисията от 4 април 2018 година за определяне на практически разпоредби относно процеса на разрешаване на железопътни возила и на типове железопътни возила в съответствие с Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

66

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/546 на Европейската централна банка от 15 март 2018 година за делегиране на правомощието за приемане на решения относно собствения капитал (ЕЦБ/2018/10)

105

 

*

Решение (ЕС) 2018/547 на Европейската централна банка от 27 март 2018 година за определяне на ръководителите на работни звена, които приемат делегирани решения относно собствения капитал (ЕЦБ/2018/11)

110

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (EС) 2018/120 на Съвета от 23 януари 2018 година за определяне за 2018 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/127 ( ОВ L 27, 31.1.2018 г. )

112

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 147/2013 на Комисията от 13 февруари 2013 година на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за енергийния сектор, по отношение на извършването на актуализации на месечната и годишната статистика за енергийния сектор ( ОВ L 50, 22.2.2013 г. )

112

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top