EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:308:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 308, 29. lokakuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 308

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
29. lokakuuta 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1145/2014, annettu 28 päivänä lokakuuta 2014, Slobodan Milosevicin ja häntä lähellä olevien henkilöiden varojen jäädyttämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 2488/2000 kumoamisesta

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1146/2014, annettu 23 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III, IV ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse antrakinonin, benfluraliinin, bentatsonin, bromoksyniilin, klorotaloniilin, famoksadonin, imatsamoksin, metyylibromidin, propaniilin ja rikkihapon jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (1)

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1147/2014, annettu 23 päivänä lokakuuta 2014, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

61

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1148/2014, annettu 28 päivänä lokakuuta 2014, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden II, VII, VIII, IX ja X muuttamisesta (1)

66

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1149/2014, annettu 28 päivänä lokakuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

80

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2014/100/EU, annettu 28 päivänä lokakuuta 2014, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/EY muuttamisesta (1)

82

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/739/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisellä vakautus- ja assosiaatiosopimuksella perustetussa vakautus- ja assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan mainitun sopimuksen pöytäkirjan N:o 3 korvaamiseen uudella pöytäkirjalla, jossa alkuperäsääntöjen osalta viitataan etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevaan alueelliseen yleissopimukseen

88

 

 

2014/740/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, AKT–EU-suurlähettiläskomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yritystoiminnan kehittämiskeskuksen (YKK) hallintoneuvostolle annettavasta valtuutuksesta

93

 

 

2014/741/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 21 päivänä lokakuuta 2014, julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta unionin vastustuksen perumiseen suhteessa kolmen hankintayksikön poistamiseen julkisia hankintoja koskevan sopimuksen liiteosan I Japania koskevassa liitteessä 3 olevasta luettelosta

97

 

*

Neuvoston päätös 2014/742/YUTP, annettu 28 päivänä lokakuuta 2014, Slobodan Milosevicia ja häntä lähellä olevia henkilöitä koskevien rajoittavien erityistoimenpiteiden pitämisestä voimassa hyväksytyn yhteisen kannan 2000/696/YUTP sekä asiaan liittyvien yhteisten kantojen 98/240/YUTP, 98/326/YUTP, 1999/318/YUTP ja 2000/599/YUTP kumoamisesta

99

 

 

2014/743/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 21 päivänä lokakuuta 2014, ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kyproksessa

100

 

 

2014/744/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 21 päivänä lokakuuta 2014, ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Virossa

102

 

 

2014/745/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2014, päätöksen 98/536/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kansallisten vertailulaboratorioiden luettelosta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 1920)

104

 

 

2014/746/EU

 

*

Komission päätös, annettu 27 päivänä lokakuuta 2014, luettelon laatimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla niistä toimialoista ja toimialojen osista, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuodon riskille, vuosiksi 2015–2019 (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7809)  (1)

114

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top