EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:308:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 308, 29 ta' Ottubru 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 308

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 57
29 ta' Ottubru 2014


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1145/2014 tat-28 ta' Ottubru 2014 li jħassar r-Regolament (KE) Nru 2488/2000 li jżomm fondi ffriżati fejn għandu x'jaqsam is-Sur Milosevic u dawk il-persuni assoċjati miegħu

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1146/2014 tat-23 ta' Ottubru 2014 li jemenda l-Annessi II, III, IV u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi ta' residwu għall-antrakinon, benfluralin, bentażon, bromoksinil, klorotalonil, famoksadon, imażamoks, bromur tal-metil, propanil u aċidu sulfuriku f'ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

3

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1147/2014 tat-23 ta' Ottubru 2014 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2368/2002 li jimplimenta l-iskema ta' ċertifikazzjoni tal-Kimberley Process fil-kummerċ internazzjonali ta' djamanti mhux maħduma

61

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1148/2014 tat-28 ta' Ottubru 2014 li jemenda l-Annessi II, VII, VIII, IX u X tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta' ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered ( 1 )

66

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1149/2014 tat-28 ta' Ottubru 2014 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

80

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2014/100/UE tat-28 ta' Ottubru 2014 li temenda d-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi sistema għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità ( 1 )

82

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2014/739/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-9 ta' Ottubru 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f'isem l-Unjoni Ewropea fi ħdan il-Kunsill ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni stabbilit permezz tal-Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom fuq naħa, u r-Repubblika tas-Serbja, fuq in-naħa l-oħra, fir-rigward tas-sostituzzjoni tal-Protokoll 3 ta' dak il-Ftehim, dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' “prodotti ta' oriġini” u metodi ta' koperazzjoni amministrattiva, bi protokoll ġdid li, rigward ir-regoli ta' oriġini, jirreferi għall-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji

88

 

 

2014/740/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-9 ta' Ottubru 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE dwar il-mandat li għandu jingħata lill-Bord Eżekuttiv taċ-Ċentru għall-Iżvilupp tal-Impriża (CDE)

93

 

 

2014/741/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2014 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kumitat dwar l-Akkwist Pubbliku mill-Gvern dwar l-irtirar tal-oġġezzjoni tal-Unjoni għat-tneħħija mill-elenkar ta' tliet entitajiet mill-Anness 3 tal-Ġappun tal-Appendiċi I tal-Ftehim dwar l-Akkwist Pubbliku mill-Gvern

97

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/742/PESK tat-28 ta' Ottubru 2014 li tħassar il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2000/696/PESK fuq il-manteniment ta' miżuri speċifiċi restrittivi indirizzati kontra s-Sur Milosevic u persuni assoċjati miegħu u l-Pożizzjonijiet Komuni relatati 98/240/PESK, 98/326/PESK, 1999/318/PESK u 2000/599/PESK

99

 

 

2014/743/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2014 dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' Data dwar ir-Reġistrazzjoni tal-Vetturi (VRD) f'Ċipru

100

 

 

2014/744/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2014 dwar it-tnedija ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' Data dwar ir-Reġistrazzjoni tal-Vetturi (VRD) fl-Estonja

102

 

 

2014/745/UE

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Marzu 2014 li temenda d-Deċiżjoni 98/536/KE dwar il-lista ta' laboratorji nazzjonali ta' referenza (notifikata bid-dokument C(2014) 1920)

104

 

 

2014/746/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Ottubru 2014 li tiddetermina, skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, lista ta' setturi u subsetturi meqjusa li huma esposti għal riskju sinifikanti ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju għall-perjodu mill-2015 sal-2019 (notifikata bid-dokument C(2014) 7809)  ( 1 )

114

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top