EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:215:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 215, 05. elokuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 215

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
5. elokuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1190/2006, annettu 4 päivänä elokuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1191/2006, annettu 4 päivänä elokuuta 2006, tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sianliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1458/2003 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1192/2006, annettu 4 päivänä elokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa hyväksyttyjen laitosten luetteloiden osalta ( 1 )

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1193/2006, annettu 4 päivänä elokuuta 2006, viinialalla sovellettavista siirtymätoimenpiteistä Unkarin Euroopan unioniin liittymisen vuoksi annetun asetuksen (EY) N:o 1990/2004 muuttamisesta

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1194/2006, annettu 4 päivänä elokuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 30 artiklassa tarkoitetun erityisen tislaustoimenpiteen aloittamisesta Portugalissa pöytäviinien osalta

13

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 2005, Euroopan yhteisön ja Libanonin tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

15

Sopimus Euroopan yhteisön ja Libanonin tasavallan välisistä tietyistä lentoliikenteen näkökohdista

17

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2006, jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

26

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2006, Kroatiassa suoritettujen lajikkeiden virallisten kokeiden vastaavuudesta ( 1 )

28

 

 

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 6 päivänä heinäkuuta 2006, tuomarin nimittämisestä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen

30

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 1 päivänä elokuuta 2006, yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 3 kohdan mukaisen selvityksen käynnistämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3516)

31

 

*

Komission päätös, tehty 2 päivänä elokuuta 2006, päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom muuttamisesta

38

 

 

Euroopan keskuspankki

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2006, seteleiden vaihtamisesta valuuttakurssien peruuttamattoman kiinnittämisen jälkeen euron käyttöönoton yhteydessä (EKP/2006/10)

44

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top