Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:290:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 290, 17. marraskuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 290
43. vuosikerta
17. marraskuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2516/2000, annettu 7 päivänä marraskuuta 2000, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmän yhteisössä (EKT 95) yhteisten periaatteiden muuttamisesta verojen ja sosiaaliturvamaksujen osalta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2517/2000, annettu 9 päivänä marraskuuta 2000, yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2000 annetun asetuksen (EY) N:o 2742/1999 muuttamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 2518/2000, annettu 16 päivänä marraskuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 6
*Komission asetus (EY) N:o 2519/2000, annettu 16 päivänä marraskuuta 2000, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen lopettamisesta 8
*Komission asetus (EY) N:o 2520/2000, annettu 16 päivänä marraskuuta 2000, jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten seitin kalastuksen lopettamisesta 9
*Komission asetus (EY) N:o 2521/2000, annettu 16 päivänä marraskuuta 2000, Irlannin lipun alla purjehtivien alusten punakampelan kalastuksen lopettamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 2522/2000, annettu 16 päivänä marraskuuta 2000, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 2523/2000, annettu 16 päivänä marraskuuta 2000, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 2524/2000, annettu 16 päivänä marraskuuta 2000, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 20
Komission asetus (EY) N:o 2525/2000, annettu 16 päivänä marraskuuta 2000, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1701/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 22
Komission asetus (EY) N:o 2526/2000, annettu 16 päivänä marraskuuta 2000, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2014/2000 tarkoitetun tavallisen tarjouskilpailun osana 23
Komission asetus (EY) N:o 2527/2000, annettu 16 päivänä marraskuuta 2000, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2317/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 24
Komission asetus (EY) N:o 2528/2000, annettu 16 päivänä marraskuuta 2000, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1740/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 25
Komission asetus (EY) N:o 2529/2000, annettu 16 päivänä marraskuuta 2000, asetuksessa (EY) N:o 2097/2000 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 26
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/64/EY, annettu 7 päivänä marraskuuta 2000, neuvoston direktiivien 85/611/ETY, 92/49/ETY, 92/96/ETY ja 93/22/ETY muuttamisesta kolmansien maiden kanssa harjoitettavan tietojen vaihdon osalta 27

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2000/710/EC
*Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 2000, Euroopan yhteisön sitoutumisesta soveltamaan nestekaasua polttoaineena käyttävien moottoriajoneuvojen erityislaitteiden hyväksyntää koskevaa Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöä N:o 67 29
2000/711/EC
*EU—Slovenia-assosiaationeuvoston päätös N:o 3/2000, tehty 29 päivänä syyskuuta 2000, Slovenian osallistumista yhteisön Nuoriso-toimintaohjelmaan koskevista ehdoista ja edellytyksistä 30
2000/712/EC
*EU—Romania-assosiaationeuvoston päätös N:o 4/2000, tehty 13 päivänä lokakuuta 2000, Romanian osallistumista yhteisön Nuoriso-toimintaohjelmaan koskevista ehdoista ja edellytyksistä 33
Komissio
2000/713/EC
*Komission päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 2000, eräistä Länsi-Niilin virustaudin saastuttamista Amerikan yhdysvaltojen osista tulevia hevoseläimiä koskevista suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2000/551/EY muuttamisesta toisen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3254) (1) 36
2000/714/EC
*Komission päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 2000, päätöksen 97/778/EY muuttamisesta ja eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjä rajatarkastusasemia koskevan luettelon päivittämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3255) (1) 38
2000/715/EC
*Komission päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 2000, eräistä lampaiden bluetongue-taudin vastaisista suojatoimenpiteistä Baleaarien autonomisella alueella Espanjassa (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3256) (1) 51
2000/716/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä marraskuuta 2000, tiettyjen varainhoitoasetuksen säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa asetuksessa (Euratom, EHTY, EY) N:o 3418/93 säädettyjen maksujen ajan tasalle saattamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3314) 52
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston yhteinen toiminta 16 päivältä marraskuuta 2000, valtion- ja hallitusten päämiesten kokouksen järjestämisestä Zagrebissa (Zagrebin huippukokous) 54

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2503/2000, annettu 14 päivänä marraskuuta 2000, Euroopan yhteisön sekä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Bulgarian tasavallan ja Romanian tasavallan sopimuksissa määrätystä tiettyjä vilja-alan tuotteita koskevasta osittaisesta tuontitullista vapauttamisesta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1218/96 (EYVL L 288, 15.11.2000) 55
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top