EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:219:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 219, 14. elokuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 219

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
14. elokuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 809/2008, annettu 13 päivänä elokuuta 2008, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 810/2008, annettu 11 päivänä elokuuta 2008, korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (Uudelleenlaadittu)

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 811/2008, tehty 13 päivänä elokuuta 2008, tiettyjen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden yhteisöön tuonnin kieltämisestä toistaiseksi

17

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2008/73/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, tietojen kirjaamiseen ja julkaisemiseen eläinlääkinnän ja kotieläinjalostuksen aloilla sovellettavien menettelyjen yksinkertaistamisesta ja direktiivien 64/432/ETY, 77/504/ETY, 88/407/ETY, 88/661/ETY, 89/361/ETY, 89/556/ETY, 90/426/ETY, 90/427/ETY, 90/428/ETY, 90/429/ETY, 90/539/ETY, 91/68/ETY, 91/496/ETY, 92/35/ETY, 92/65/ETY, 92/66/ETY, 92/119/ETY, 94/28/EY ja 2000/75/EY, päätöksen 2000/258/EY sekä direktiivien 2001/89/EY, 2002/60/EY ja 2005/94/EY muuttamisesta (1)

40

 

*

Komission direktiivi 2008/83/EY, annettu 13 päivänä elokuuta 2008, täytäntöönpanotoimenpiteistä neuvoston direktiivin 2002/55/EY 7 artiklan soveltamiseksi tarkastuksissa vähintään käsiteltävien ominaisuuksien sekä eräiden vihanneslajien lajiketarkastuksissa vaadittavien vähimmäisedellytysten osalta annetun direktiivin 2003/91/EY muuttamisesta (1)

55

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/667/YOS

 

*

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan avaruusjärjestön ja Euroopan unionin välisen turvaluokiteltujen tietojen turvaamista ja vaihtoa koskevan sopimuksen tekemisestä

58

Euroopan avaruusjärjestön ja Euroopan unionin välinen sopimus turvaluokiteltujen tietojen turvaamisesta ja vaihdosta

59

 

 

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi

 

 

2008/668/EY, Euratom

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 23 päivänä heinäkuuta 2008, tuomarin nimittämisestä Euroopan yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuimeen

63

 

 

SOPIMUKSET

 

 

Neuvosto

 

*

Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen voimaantulopäivästä

64

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2008/669/YUTP, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2008, sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan välillä Guinea-Bissaun tasavallan turvallisuusalan uudistusta tukevan Euroopan unionin operaation asemasta

65

Euroopan unionin ja Guinea-Bissaun tasavallan välinen sopimus Guinea-Bissaun turvallisuusalan uudistusta tukevan Euroopan unionin operaation asemasta

66

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 72/2008, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, ENIAC-yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 30, 4.2.2008)

72

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 74/2008, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, ARTEMIS-yhteisyrityksen perustamisesta sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi (EUVL L 30, 4.2.2008)

73

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top