EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:219:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 219, 14 augustus 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 219

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
14 augustus 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 809/2008 van de Commissie van 13 augustus 2008 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 810/2008 van de Commissie van 11 augustus 2008 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees (Herschikking)

3

 

*

Verordening (EG) nr. 811/2008 van de Commissie van 13 augustus 2008 tot schorsing van het binnenbrengen in de Gemeenschap van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten

17

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2008/73/EG van de Raad van 15 juli 2008 tot vereenvoudiging van de procedures voor het opstellen en publiceren van lijsten met informatie op veterinair en zoötechnisch gebied en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG, 77/504/EEG, 88/407/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 89/556/EEG, 90/426/EEG, 90/427/EEG, 90/428/EEG, 90/429/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 91/496/EEG, 92/35/EEG, 92/65/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 94/28/EG en 2000/75/EG, Beschikking 2000/258/EG en de Richtlijnen 2001/89/EG, 2002/60/EG en 2005/94/EG (1)

40

 

*

Richtlijn 2008/83/EG van de Commissie van 13 augustus 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad wat betreft de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek (1)

55

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2008/667/JBZ

 

*

Besluit van de Raad van 7 april 2008 betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen het Europees Ruimteagentschap en de Europese Unie inzake de beveiliging en uitwisseling van gerubriceerde gegevens

58

Overeenkomst tussen het Europees Ruimteagentschap en de Europese Unie inzake de beveiliging en uitwisseling van gerubriceerde gegevens

59

 

 

Conferentie van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten

 

 

2008/668/EG, Euratom

 

*

Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van 23 juli 2008 houdende benoeming van een rechter bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen

63

 

 

OVEREENKOMSTEN

 

 

Raad

 

*

Informatie over de datum van inwerkingtreding van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen

64

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Besluit 2008/669/GBVB van de Raad van 16 juni 2008 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Guinee-Bissau over de status van de missie van de Europese Unie inzake de hervorming van de veiligheidssector in de Republiek Guinee-Bissau

65

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Guinee-Bissau inzake het statuut van de missie van de Europese Unie ter ondersteuning van de hervorming van de veiligheidssector in de Republiek Guinee-Bissau

66

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 72/2008 van de Raad van 20 december 2007 betreffende de oprichting van de „gemeenschappelijke onderneming ENIAC” (PB L 30 van 4.2.2008)

72

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 74/2008 van de Raad van 20 december 2007 betreffende de oprichting van de „gemeenschappelijke onderneming Artemis” voor de tenuitvoerlegging van een gezamenlijk technologie-initiatief inzake ingebedde computersystemen (PB L 30 van 4.2.2008)

73

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top