EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:219:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 219, 14 ta' Awwissu 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 219

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
14 ta' Awwissu 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 809/2008 tat-13 ta’ Awwissu 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 810/2008 tal-11 ta’ Awwissu 2008 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji għaċ-ċanga friska ta’ kwalità għolja, imkessħa u ffriżata, u għal-laħam tal-buflu ffriżat (Riformulazzjoni)

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 811/2008 tat-13 ta’ Awwissu 2008 li jissospendi l-introduzzjoni fil-Komunità ta' eżemplari ta’ ċerti speċijiet ta' fawna u flora selvaġġi

17

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kunsill 2008/73/KE tal-15 ta’ Lulju 2008 li tissimplifika l-proċeduri ta’ l-elenkar u tal-pubblikazzjoni tat-tagħrif fl-oqsma veterinarji u żootekniċi u li temenda d-Direttivi 64/432/KEE, 77/504/KEE, 88/407/KEE, 88/661/KEE, 89/361/KEE, 89/556/KEE, 90/426/KEE, 90/427/KEE, 90/428/KEE, 90/429/KEE, 90/539/KEE, 91/68/KEE, 91/496/KEE, 92/35/KEE, 92/65/KEE, 92/66/KEE, 92/119/KEE, 94/28/KE, 2000/75/KE, id-Deċiżjoni 2000/258/KE u d-Direttivi 2001/89/KE, 2002/60/KE, u 2005/94/KE ( 1 )

40

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2008/83/KE tat-13 ta' Awwissu 2008 li temenda d-Direttiva 2003/91/KE li twaqqaf il-miżuri ta’ implimentazzjoni għall-għanijiet tal-Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE rigward il-karatteristiċi li għandhom jiġu inklużi bħala minimu ottenut mill-eżami u l-kundizzjonijiet minimi għall-eżami ta’ ċerti varjetajiet ta’ speċi ta’ ħaxix ( 1 )

55

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2008/667/ĠAI

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ April 2008 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Aġenzija Spazjali Ewropea u l-Unjoni Ewropea dwar is-sigurtà u l-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata

58

Ftehim bejn l-Aġenzija Spazjali Ewropea u l-Unjoni Ewropea dwar is-sigurtà u l-iskambju ta’ informazzjoni klassifikata

59

 

 

Ir-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta’ l-Istati Membri

 

 

2008/668/KE, Euratom

 

*

Deċizjoni tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet ta’ l-Istati Membri tat-23 ta’ Lulju 2008 li taħtar imħallef fil-Qorti tal-Prim’Istanza tal-Komunitajiet Ewropej

63

 

 

FTEHIM

 

 

Kunsill

 

*

Informazzjoni dwar id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta’ Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles

64

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/669/PESK tas-16 ta' Ġunju 2008 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea Bissaw dwar l-Istatus tal-Missjoni ta’ l-Unjoni Ewropea b’appoġġ għar-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà fir-Repubblika tal-Ginea Bissaw

65

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea Bissaw dwar l-Istatus tal-Missjoni ta’ l-Unjoni Ewropea b’appoġġ għar-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà fir-Repubblika tal-Ginea Bissaw

66

 

 

Corrigendum

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 72/2008 li jistabbilixxi l-“Impriża Konġunta ENIAC” ( ĠU L 30, 4.2.2008 )

72

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 74/2008 ta' l-20 ta' Diċembru 2007 dwar l-istabbiliment ta' l-“Impriża Konġunta ARTEMIS” għall-implimentazzjoni ta' Inizjattiva Konġunta Teknoloġika ta' Sistemi ta' Kompjuters Inkorporati ( ĠU L 30, 4.2.2008 )

73

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top