EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:181:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 181, 04. heinäkuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 181
44. vuosikerta
4. heinäkuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2001, neuvoston pääsihteeristön palvelukseen Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamista varten määräaikaisesti siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1338/2001, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001, euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä 6
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1339/2001, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001, euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 vaikutusten laajentamisesta koskemaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi 11
Komission asetus (EY) N:o 1340/2001, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 12
Komission asetus (EY) N:o 1341/2001, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2001, asetuksen (EY) N:o 169/2001 muuttamisesta ja pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Italian interventioelimen hallussa olevan 70000 riisitonnin jälleenmyymiseksi sisämarkkinoilla 14
*Komission asetus (EY) N:o 1342/2001, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2001, erityistoimenpiteistä asetuksesta (EY) N:o 174/1999, asetuksesta (EY) N:o 800/1999 ja asetuksesta (EY) N:o 1291/2000 poikkeamiseksi maito- ja maitotuotealalla annetun asetuksen (EY) N:o 795/2001 muuttamisesta 15
*Komission asetus (EY) N:o 1343/2001, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesjalostealan tukijärjestelmän osalta annetun asetuksen (EY) N:o 449/2001 muuttamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 1344/2001, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2001, asetuksen (EY) N:o 1080/2001 mukaisesti jätettyjen naudanliha-alan tuontioikeuksia koskevien hakemusten hyväksyttävyydestä 17
Komission asetus (EY) N:o 1345/2001, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2001, nuorten urospuolisten lihotukseen tarkoitettujen nautojen kesäkuussa 2001 esitettyjen tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä 18

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2001/497/EC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä kesäkuuta 2001, direktiivin 95/46/EY mukaisista mallisopimuslausekkeista henkilötietojen kolmansiin maihin siirtoa varten (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1539) (1) 19
2001/498/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä kesäkuuta 2001, Saksassa hyväksyttyjä kalanviljelytiloja koskevan luettelon vahvistamisesta tehdyn päätöksen 95/124/EY muuttamisesta kahdeksannen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1627) (1) 32
2001/499/EC
*Komission päätös, tehty 3 päivänä heinäkuuta 2001, päätösten 2000/639/EY ja 2000/773/EY muuttamisesta siltä osin kuin asia koskee yhteisön rahoitusosuutta jäsenvaltioiden vuodeksi 2001 esittämiin BSE:n valvontaohjelmiin (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1748) 36
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top