EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:181:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 181, 04 juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 181
44 årgången
4 juli 2001
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets beslut av den 25 juni 2001 om anställningsvillkoren för vid rådets generalsekretariat utstationerade nationella militärer som skall utgöra Europeiska unionens militära stab 1
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1338/2001 av den 28 juni 2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning 6
*Rådets förordning (EG) nr 1339/2001 av den 28 juni 2001 om att låta verkningarna av förordning (EG) nr 1338/2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning även omfatta de medlemsstater som inte har antagit euron som gemensam valuta 11
Kommissionens förordning (EG) nr 1340/2001 av den 3 juli 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 12
Kommissionens förordning (EG) nr 1341/2001 av den 3 juli 2001 om ändring av förordning (EG) nr 169/2001 och om ökning till 70000 ton av den stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av ris som innehas av det italienska interventionsorganet 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 1342/2001 av den 3 juli 2001 om ändring av förordning (EG) nr 795/2001 om fastställande av särskilda undantag från förordning (EG) nr 174/1999, förordning (EG) nr 800/1999 och förordning (EG) nr 1291/2000 inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 1343/2001 av den 3 juli 2001 om ändring av förordning (EG) nr 449/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller stödordningen för bearbetade produkter av frukt och grönsaker 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1344/2001 av den 3 juli 2001 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inom nötköttssektorn, enligt förordning (EG) nr 1080/2001 skall beviljas 17
Kommissionens förordning (EG) nr 1345/2001 av den 3 juli 2001 om i vilken utsträckning ansökningar om importrättigheter inlämnade under juni 2001 för unga nötkreatur av hankön avsedda för gödning kan godkännas 18

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2001/497/EC
*Kommissionens beslut av den 15 juni 2001 om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land enligt direktiv 95/46/EG [delgivet med nr K(2001) 1539] (1) 19
2001/498/EC
*Kommissionens beslut av den 19 juni 2001 om ändring för åttonde gången av beslut 95/124/EG om upprättande av förteckningen över godkända fiskodlingsanläggningar i Tyskland [delgivet med nr K(2001) 1627] (1) 32
2001/499/EC
*Kommissionens beslut av den 3 juli 2001 om ändring av besluten 2000/639/EG och 2000/773/EG om gemenskapens finansiella bidrag till medlemsstaternas program för övervakning av BSE för 2001 [delgivet med nr K(2001) 1748] 36
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top